Directeur Michel Sombroek zit bij alle TMA-gesprekken

Augustus 2011

‘Het is verbazingwekkend hoe goed medewerkers zich herkennen in de beschrijving naar aanleiding van een TMA-test’, zegt Michel Sombroek (50), directeur van de Nederlandse vestiging van VELUX in De Meern. Sombroek kan het weten, want hij is aanwezig bij alle gesprekken die volgen op deze test.
Sombroek heeft ruim dertig besprekingen met werknemers achter de rug. Hij voert de gesprekken samen met zijn assistent Annemieke Boer en de manager van de betrokken werknemer. ‘Het is een hell of a job. Het kost verschrikkelijk veel tijd, maar ik het het ervoor over. Ik wil laten zien dat de leiding dit belangrijk vindt. Daarnaast krijg ik op deze manier veel signalen uit het bedrijf die heel bruikbaar zijn. Ik krijg bijvoorbeeld inzicht in de behoefte aan opleidingen en trainingen.’

Dat het voltallige personeel een TMA-test doet, is onderdeel van een groter project. Sombroek heeft zich tot taak gesteld de verkooporganisatie van de bekende dakramen klantvriendelijker te maken. ‘Toen ik hier zeven jaar geleden kwam, trof ik een naar binnen gerichte arrogante organisatie aan, die erg top-down was geleid’, stelt de directeur. Het bedrijf kan zich deze houding niet permitteren omdat het een toonaangevende marktleider is. Ten minste acht van de tien dakramen komt uit de fabrieken van het Deense VELUX. Sombroek besloot deze cultuur stapje voor stapje te veranderen. Hij moest de eilandcultuur te lijf en de naar binnen gekeerde houding doorbreken.

Sombroek kon zelf bepalen hoe hij dat deed. ‘We zijn vrij in het bepalen van ons personeelsbeleid’, aldus de directeur. ‘Maar we moeten ons wel houden aan de waarden die de Deense oprichter Rasmussen in de jaren zestig heeft vastgelegd.
Villum Kann Rasmussen (1909-1993) was een sociaal bewogen ondernemer die toen al zocht naar een evenwicht tussen de belangen van klanten, werknemers, eigenaars en andere betrokkenen.

Een andere reden om kritisch naar het personeelsbeleid te kijken was de klacht van sommige werknemers dat de arbeidsvoorwaarden niet marktconform waren. ‘Het gras is altijd groener bij de buren’, zegt Sombroek. ‘Maar we wilden toch weten hoe we uit een vergelijking zouden komen. Bovendien bleek het soms lastig nieuwe medewerkers aan te trekken.’ Adviesbureau Mercer lichtte het bedrijf door en vergeleek de functies met vergelijkbare banen in de bouw. ‘We zijn een beetje rare eend in de bijt. We hebben geen productiebedrijf in Nederland. We doen alleen verkoop, marketing en service’, zegt Sombroek.

Uit het onderzoek bleek dat de beschrijvingen van veel functies te veel op de persoon waren geënt en te weinig op de inhoud van de functie. Ook zijn de arbeidsvoorwaarden van enkele functies verbeterd. Aan de nieuwe functiebeschrijvingen zijn steeds acht tot tien competenties gekoppeld. ‘We stonden voor de opgave deze functieprofielen te borgen in de organisatie’, zegt Sombroek. Op zijn zoektocht naar een geschikt bureau stuitte Sombroek eind 2010 op André Blom van EhrmVision. ‘Zijn verhaal sprak me aan. Bij TMA wordt gekeken hoe medewerkers scoren op een aantal competenties. Verder wordt de rapportage zoveel mogelijk ontdaan van subjectieve elementen en heeft EhrmVision een aantal mooie tools ontwikkeld.’ De ervaringen met TMA zijn goed. Toch vonden medewerkers soms bepaalde beschrijvingen negatief overkomen. Bijvoorbeeld als er stond dat ze alleen behulpzaam of geïnteresseerd zijn in bepaalde situaties. ‘Dat is geen positief of negatief oordeel. Een toelichting hielp dan. We vroegen: Aan wie van je collega’s vraag je hoe het weekeinde is geweest. Dan zagen medewerkers ook wel in dat ze onderscheid maakten. En dat dit soort zaken erg afhankelijk is van de situatie’, aldus Sombroek.

Sombroek heeft de gesprekken met de twee grootste afdelingen van zijn bedrijf (marketing en customer service) achter de rug. ‘Bij veel verkopers willen we ondernemerschap en klantgerichtheid verder ontwikkelen. Bij servicemedewerkers gaan we onder meer aan de slag met overtuigingskracht en samenwerking. Samen met hun manager vertalen medewerkers de competenties in concrete doelen. Zo gaat het systeem leven bij de medewerkers.’ Om het ondernemerschap te stimuleren, krijgen accountmanagers een budget dat ze naar eigen inzicht kunnen inzetten. Een manager heeft dat bijvoorbeeld benut om met een aantal klanten mee te doen aan een wielrenevenement in Utrecht.

Het ontwikkelen van competenties en talenten wordt door werknemers soms ervaren als een grijs gebied. ‘Door te werken met de TMA-testen praat iedereen dezelfde taal. Dat maakt het minder vaag. Er is ook een duidelijke link met het salaris. Wie bijvoorbeeld ondernemender wordt, gaat beter functioneren. De toegevoegde waarde voor VELUX van zo’n medewerker neemt dan toe. Dat kan aanleiding zijn voor een loonsverhoging’, aldus Sombroek. Over een paar jaar wil Sombroek de medewerkers nogmaals aan de TMA-test onderwerpen. ‘We kunnen dan controleren in hoeverre competenties zijn verbeterd. Ook kunnen we dan bepalen aan welke andere talenten we willen werken.’

VELUX gebruikt TMA ook bij sollicitanten die de laatste ronde halen. ‘De resultaten van de test geven niet de doorslag, maar kunnen ons buikgevoel bevestigen of tegenspreken. In het eerste geval kunnen we door op de ingeslagen weg. In het tweede geval kijken we nog eens kritisch naar onze afwegingen. Bij het gesprek kunnen doorvragen met behulp van vragen die te vinden zijn in het TMA-boek en op de TMA-portaal.’