“Talenten, een bron van energie voor uw werknemers! 3 voordelen van TMA”

Zoekt u een manier om uw werknemers extra te motiveren? Zou u willen dat ze allemaal fluitend naar hun werk komen, zich met plezier en energie aan hun taak wijden en ’s avonds moe maar tevreden naar huis gaan? Dan willen wij u graag het volgende geheim verklappen: als u inzet op de talenten van uw werknemers, en als u daar bewust werk van maakt, dan bent u al een heel eind in de goede richting. De tool die u hierbij helpt is TMA of de talent management analyse van Acerta, waarmee u de talenten en drijfveren van uw werknemers in kaart brengt. Consultant Goedele Laga benoemt de 3 belangrijkste voordelen van de TMA Methode.

  1. Positieve teambuilding

Bij selectieprocedures zijn we geneigd om te denken in ‘functies en competenties’ en niet in talenten. We kijken ook louter naar individuen, in plaats van ons af te vragen welk profiel er nodig is binnen een team. En dat is een gemiste kans. “Bij selectie zoeken we teveel naar kopieën van mensen en naar uniformiteit binnen een team,” legt Goedele uit. “Door aan talentenanalyse te doen, kan je bewust gaan kijken naar wat er binnen het team aanvullend nog nodig is. Of je bekijkt welke talenten makkelijk te ontwikkelen zijn. Zo zal iemand die veel nood heeft aan sociale contacten makkelijker voor een groep staan. Iemand die hier minder nood aan heeft, vindt het misschien wel makkelijker om bv. de planning op zich te nemen.” Dit is zeker belangrijk bij zelfsturende teams: wie neemt de rol van coach op zich, wie gaat organiseren, wie doet het commerciële werk?

  1. Zelfkennis, het begin van een goede samenwerking

Dankzij de TMA-tool krijgen mensen handvaten om mee te werken. Ze krijgen grip op hun eigen talenten, ontdekken waar ze energie van krijgen, wat ze graag doen. In welke omgeving ze tot bloei komen. En ze leren niet alleen zichzelf, maar ook de anderen beter kennen. “We focussen erg op de positieve kanten,” zegt Goedele. “In plaats van iemand te bestempelen als bv. ‘anarchistisch’ gaan we op zoek naar zijn of haar sterkte binnen dat aspect. Zoals ‘jij hebt het vermogen om dingen in vraag te stellen en ze creatiever aan te pakken’. Dat is niet alleen voor de persoon zelf van belang: ook zijn collega’s begrijpen hem opeens beter. De zaken positief benoemen, werkt verrijkend voor iedereen. Er komt meer onderling begrip. Geweldig toch?”

  1. Talent als bron van energie

Vroeger werden mensen gewoon ingezet, zonder dat we ons afvroegen waar ze nu eigenlijk goed in waren of energie van kregen. En dat gaat ook wel, maar het heeft vaak een prijs. Ziekte, afwezigheid, burn-out … “Je moet TMA ook gewoon zien als ‘energiemanagement’,” vindt Goedele. “En wees er maar zeker van: door de war for talent zullen we als werkgever niet anders meer kunnen. Als we mensen inzetten op hun sterktes, presteren ze beter, zijn ze loyaler en haal je als bedrijf ook gewoon betere resultaten. Een win-win!”

Bron Acerta