Talentmanagement met TMA bij sociale werkplaatsen: 3 voordelen

De TMA Methodiek  brengt de drijfveren en talenten van medewerkers in kaart en slaat de brug naar competenties. Om te laten zien dat peilen naar talenten en drijfveren ook een meerwaarde is binnen de sociale tewerkstelling, sloegen Acerta en SST vzw, de koepel van Sociale Werkplaatsen, de handen in elkaar. Het bleek een complementaire samenwerking die beide partners veel voordelen opleverde en duidelijk maakte dat TMA ook in de sociale economie een belangrijke meerwaarde heeft. We lichten de 3 grootste voordelen toe.

1. U krijgt een correct beeld van uw medewerkers

Talenten en drijfveren van mensen worden in HR al langer erkend als hét vertrekpunt voor een succesvolle samenwerking. Met behulp van de TMA-methodologie krijgt u een helder zicht op de link tussen talenten en de ontwikkelbaarheid van competenties. Na zo’n analyse hebt u eigenlijk een soort objectieve positieve foto van uw medewerkers in handen, kent u zijn drijfveren en talenten en weet u welke competenties moeilijk, matig of goed te ontwikkelen zijn.

2. U creëert een positief verhaal voor iedereen

Kwetsbare groepen hebben vaak een curriculum van voornamelijk negatieve ervaringen en mislukkingen wanneer het over tewerkstelling gaat. De verdienste van TMA is dat het voor een nieuw accent zorgt. Het creëert een positief verhaal en plaatst de medewerkers in de spotlight die ook zij verdienen. Ze krijgen bovendien bepaalde handvaten mee om met zichzelf aan de slag te gaan.

3. U vormt een werkomgeving met ruimte voor groei

Nog een cruciale invloedsfactor voor het gedrag van mensen is de omgeving waarin een persoon zich bevindt. Die kan de ontwikkeling van verschillende competenties ondersteunen, of juist tegenwerken. Een passende en stimulerende werkvloer geeft mensen uit kansengroepen meer eigenwaarde, zorgt voor sociale contacten en biedt opportuniteiten tot zelfontplooiing en maatschappelijke integratie.

De talentenanalyse van TMA geeft inzicht in de persoonlijke voorkeur van een teamlid rondom zijn ideale werkomgeving. Wat heeft iemand nodig om helemaal in zijn kracht te staan? Welke werksituatie sluit het beste aan bij de noden van uw medewerkers? Eens we dat in kaart hebben gebracht, kan de omgeving indien nodig en in de mate van het mogelijke aangepast worden, zodat de talenten optimaal tot uiting komen.

De Lochting vzw, een biologisch en sociaal tuinbouwbedrijf uit Roeselare, valt onder de koepel van sociale werkplaatsen en heeft een talentenanalyse met Acerta doorlopen. Zij zijn helemaal overtuigd van het nut van TMA voor kansengroepen.

“Medewerkers krijgen een heel goed gevoel bij de foto – het resultaat van zichzelf – en zo kunnen we eigenlijk constant op hun ontwikkelingsmogelijkheden werken,” klinkt het bij De Lochting in Roeselare.

Ook graag samen met Acerta werken aan de kracht van uw medewerkers? Ons Talent Development-team helpt u om de talenten van uw werknemers optimaal in te zetten en te laten groeien.