Stadsdeel Centrum Amsterdam zet TMA in bij selectie potentiële managers

Gesprekken met kandidaten op basis TMA waren ‘pareltjes’ 

Prettig en pittig. Zo noemde ze hier op de gang de gesprekken naar aanleiding van TMA’, vertelt Anneke Eurelings, stadsdeelsecretaris van Stadsdeel Centrum van de gemeente Amsterdam. Omdat haar agenda barstensvol zat, voerde ze ruim dertig gesprekken op zaterdagen en in de avonduren. ‘Dat hadden we ervoor over. Vrijwel elk gesprek was een pareltje’

Eurelings, die ruim zes jaar bij de gemeente Amsterdam werkt, heeft al vijf jaar ervaring met de TMA-tests waarbij sollicitanten of medewerkers online vragen beantwoorden over hun talenten en competenties. ‘In de loop van de jaren heeft de helft van de medewerkers vrijwillig zo’n test gemaakt’, aldus Eurelings, die ambtelijk hoofd is van de stadsdeelorganisatie. ’ Vijf jaar geleden werd TMA voor het eerst ingezet bij een grote gemeentelijke reorganisatie. De vakbonden waren er destijds niet gerust op dat de managers onbevooroordeeld te werk zouden gaan. TMA is destijds gebruikt om de oordelen over medewerkers te objectiveren. ‘In het begin zag ik niets in digitale vragenlijsten. TMA bleek echter een prachtig hulpmiddel bij die reorganisatie. Je komt met een TMA-rapportage snel tot de kern. Sindsdien is TMA ingeburgerd bij grote delen van de gemeente’, aldus Eurelings.

Dit keer werd TMA gebruikt bij de selectie van medewerkers die graag manager willen worden. Alle medewerkers van Stadsdeel Centrum (ruim 600 medewerkers op kantoor en 400 bij reiniging en onderhoud) konden zich opgeven. ‘We hebben geen beperkingen gesteld. De jongste kandidaat was 21 en de oudste 43 jaar. In totaal hebben 34 medewerkers zich aangemeld’, zegt Eurelings.

In het kader van de ontwikkeling van het personeel en de organisatie wilde Stadsdeel Centrum zien wie in potentie tot een goede manager kunnen uitgroeien. ‘Er zitten nu veel managers die erg inhoudelijk gedreven zijn. Dat zijn niet per se de beste managers. We willen dat leidinggevenden meer zijn dan een meewerkend voorman. We vinden het van belang dat managers sturen op resultaat en afwegingen maken over de inzet van medewerkers en middelen.’

De 34 gemeente-ambtenaren moesten een motivatie schrijven en een TMA-test doen. De resultaten van de TMA-test zijn uitgewerkt in een rapport. Daarbij is speciaal gekeken naar zaken die van belang zijn bij managementfuncties, zoals empathisch vermogen, visie resultaatgerichtheid. Ellen de Goede, een gecertificeerde TMA-adviseur, heeft de rapporten opgesteld en was samen met het hoofd van de afdeling P&O aanwezig bij de gesprekken met de kandidaten.

‘In eerste instantie hadden we verwacht dat we wel twee gespreksrondes nodig zouden hebben om de selectie te maken. Dat bleek niet nodig. Na het eerste gesprek waren het unaniem eens dat er acht kandidaten waren die uit het juiste hout waren gesneden’, zegt Eurelings. ‘Ieder van ons drieën was vanuit zijn eigen perspectief tot dezelfde conclusie gekomen.’

‘In een van de eerste gesprekken stelde ik nog de domme vraag hoe iemand dacht om te gaan met cijfers als hij of zij manager was. Al snel werd duidelijk dat het daar niet om gaat. Het draait om de talenten die iemand heeft en hoe hij die in de praktijk benut. TMA geeft een beeld van de talenten en wij kunnen die koppelen aan gedrag dat we kennen en aan praktijksituaties’, aldus de Stadsdeelsecretaris.

De TMA-rapporten gaven Eurelings en het hoofd P&O een goed beeld van de kandidaten. Eurelings: ‘Ook de medewerkers herkennen zich in de rapporten. Vrijwel allemaal zeiden ze dat het een goede beschrijving was.’

De rapporten gaven ook inzichten die zonder de TMA-vragen niet boven water waren gekomen.

De medewerkers die niet in aanmerking kwamen voor de managementleergang gingen niet geruisloos af door de zijdeur. ‘Het zijn mensen die de moeite hebben gedaan zich te melden en hun nek hebben uitgestoken. We hebben ze allemaal een aanbod gedaan voor een cursus of opleiding die ons inziens goed aansluit bij hun persoonlijkheid en ambities. Vrijwel alle kandidaten zijn ingegaan op dat aanbod. Het was vrijwillig dus ik ga ervan uit dat ze het aanbod nuttig en passend vonden’, aldus Eurelings.

Volgens Eurelings geeft TMA een prima indruk van iemands persoonlijkheid zodat duidelijk is wat verbeterpunten zijn en wat iemands kracht is. ‘Ik geloof sterk dat je veel kunt leren. Maar bij sommige competenties zul je niet veel verder komen dan een zesje omdat het je nu eenmaal niet ligt. Maar als je de eigenschappen waar je al goed op scoort verder ontwikkelt kun je wel een negen halen.’

‘TMA laat zien waar je kracht zit. Het klinkt misschien modieus maar een medewerker die vanuit zijn kracht werkt, presteert beter en het kost hem of haar nauwelijks energie. Je aanpassen kost daarentegen veel energie’, zegt Eurelings.

Het Stadsdeel Centrum is alweer bezig met een volgende projecten waarbij TMA een rol gaat spelen. ‘We werven een nieuw directieteam. Daarbij is de assessment vervangen door TMA. Verder komt er nog een reorganisatie waarbij een deel van het personeel opnieuw moet solliciteren. Daarbij maken we ook gebruik van TMA-rapportages.’