Hoe interesse in de medewerker kan leiden tot betere performance, hogere klanttevredenheid en lager verloop

februari 2011

Door: Floor Siebrecht

Wie de selectie beheerst en wie de motivatie en talenten kent van de mensen die in dienst treden, heeft de sleutel in handen voor structurele verbeteringen en besparingen. Floor Siebrecht, senior trainer bij SNT, deed onderzoek naar de talenten en motivaties van de bestpresterende agents. Hoe interesse in de medewerker kan leiden tot betere performance, hogere klanttevredenheid en lager verloop.

Blauwdruk
Wie is de agent die bij SNT solliciteert? Wat is zijn of haar motivatie? Wat zijn de talenten van deze persoon? Over welke karaktereigenschappen beschikt deze persoon? Dat zijn de vragen die centraal staan in de Talent Motivation Assessment (TMA). De agent vult digitaal een vragenlijst in en het systeem geeft een blauwdruk van de persoonlijke eigenschappen. De makers van de TMA methode weten antwoorden te vinden op vragen als in hoeverre een persoon over leidinggevende eigenschappen beschikt, wat zijn of haar organisatorische, sociale en beïnvloedende talenten zijn, hoe de emotionele balans eruit ziet en wat de intrinsieke motivatie van de geteste persoon is. Kortom, de TMA rapportage schetst een beeld van de persoon in kwestie, zowel in werk- als in privé-situaties. De TMA is zodanig uitontwikkeld dat het geschetste beeld beslist representatief en dus heel bruikbaar is

Resultaat
De vraag is nu of deze methode SNT daadwerkelijk in staat stelt potentieel succesvolle agents te selecteren. Of nog specifieker: hoe wordt de analyse ingezet om de meest geschikte agents te vinden? Welke karaktereigenschappen en talenten passen daar het beste bij? Om daar achter te komen deed Floor Siebrecht onderzoek naar de overeenkomsten in karaktereigenschappen van de meest succesvolle agents binnen SNT. Enkele opmerkelijke bevindingen: agents die succesvol presteren, die op hun plek zitten en dus duurzaam in dienst zijn, scoren in de analyse bijvoorbeeld hoge waarden voor orde & structuur en sociabiliteit. Op dominantie scoren ze juist laag. Door dit onderzoek ontstond een meetbaar ‘ideaalprofiel’ voor de selectie van nieuwe agents. Wat concrete handvaten voor de rest van het selectieproces biedt.

De onderzoeksresultaten zijn inmiddels bij één van de projecten van SNT naar de praktijk vertaald. Bij de werving van agents voor dit project is specifiek gelet op de aanwezigheid (en combinatie) van de bovengenoemde eigenschappen, hierop is de werving en selectie gebaseerd. Het resultaat? Het verloop is met 23% gedaald en de kwaliteit is met 25% verhoogd. De agents zijn vanaf het begin productiever en behalen ook nog eens sneller hun doelen. Winst voor de klant, de agents en SNT!

Inzet TMA tool
De afgelopen jaren heeft SNT haar wijze van werving en selectie verder verfijnd. De TMA tool vormt een belangrijk onderdeel van dit proces, naast het afnemen van agent assessments, verificatie van kennis en vaardigheden via e-learning toetsing en rollenspellen. Een agent gaat door naar de volgende stap in het selectieproces, de training, indien de uitkomst van het assessment en overige onderdelen positief is. Daarnaast leent de inzet van deze tool zich ook voor andere functiegroepen binnen de organisatie en vormt het een waardevol hulpmiddel bij o.a. coaching en het bepalen van de samenstelling van teams en daarmee hun performance in de praktijk.

Meer weten?
SNT, Floor Siebrecht: fsiebrecht@nl.snt.com
TMA, Bastian Müller: 030 – 26 70 444, bmuller@tma.be