Postbode met OR-ervaring heeft meer in zijn mars

Maart 2012

Dick van de Waal ging 20 jaar geleden zonder diploma’s aan slag als sorteerder bij de toenmalige PTT. Binnenkort begint de veertigjarige Van de Waal, die veel OR-werk deed, met de HBO-opleiding bestuurskunde. Deze opmerkelijke carrièreswitch is mede te danken aan TMA.

Van de Waal is een van de ruim zeventig OR-leden die in het kader van de grote reorganisatie van PostNL een Talenten Motivatie Analyse (TMA) heeft gemaakt. ‘Door TMA kwamen we achter de talenten en drijfveren van Van de Waal en zijn collega’s’, zegt Linda Visser. Loopbaancoach Visser werkt bij CLR, het bureau dat de OR-leden begeleidt bij het behalen van een ervaringscertificaat (EVC) en het plannen van een loopbaan buiten het voormalige staatsbedrijf.

De ervaringscertificaten zijn een uitkomst voor werknemers die lang bij dezelfde baas hebben gewerkt en zich op de arbeidsmarkt moeten begeven. Vaak is dat de eerste keer in hun leven. Voor deze werknemers is het lastig aan te tonen wat ze in hun mars hebben. EVC’s moeten daar verandering in brengen.

PostNL is een van de grote ondernemingen die de komende jaren afscheid gaat nemen van duizenden werknemers. Om deze medewerkers – meestal postbodes die al tientallen jaren brieven sorteren en bezorgen – klaar te stomen voor de arbeidsmarkt helpt het mobiliteitscentrum van PostNL ze aan een diploma middels het doorlopen van een EVC-traject. EVC staat voor Erkenning van eerder Verworven Competenties. Wie het traject succesvol afrondt, kan het ervaringscertificaat verzilveren en ontvangt in bepaalde gevallen een MBO- of HBO-diploma. (zie voor meer uitleg over EVC het kader)

Voor de meeste postbodes was het zaak documenten te krijgen waaruit blijkt wat ze kunnen. De ervaring die ze in de loop der jaren hebben opgedaan, is ímmers te vergelijken met het volgen van een MBO-opleiding tot logistiek medewerker. Het mobiliteitscentrum van PostNL heeft deze medewerkers begeleid in het EVC-traject. Bij één groep medewerkers is niet gewerkt volgens het standaard stramien. ‘De leden van de medezeggenschapsorganen passen niet in de mal voor postbodes’, zegt Loek Ghering van loopbaanadviesbureau CLR uit Breda. ‘Ze zijn vaak voltijds bezig geweest met medezeggenschap. Dat betekent dat hun werkervaring sterk verschilt van de gemiddelde collega bij PostNL. Bovendien ambiëren deze OR-leden niet automatisch een baan in de logistiek.’

De leden van de OR en de zes onderdelencommissies (OC’s) van PostNL waren een vreemde eend in de bijt. ‘Een van de OR-leden heeft het initiatief genomen te vragen om een andere behandeling voor de 175 medezeggenschappers binnen PostNL Productie. PostNL vond dit een goed idee en heeft CLR ingeschakeld voor dit traject’, zegt Ghering. CLR, dat onder meer loopbaancoaching, assessment en reïntegratie doet, werkt nu ruim 1 jaar met de Talenten Motivatie Analyse van EhrmVision. Ook gebruikt CLR de Beroeps Activiteiten Interesse Analyse (BAIA) en de Capaciteiten Analyse (CAPA) van dezelfde onderneming.

Omdat het OR-werk een volkomen ander karakter heeft dan het gebruikelijke werkzaamheden bij PostNL is begonnen met het vastleggen van de competenties die passen bij OR-leden. ‘We hebben in maart vorig jaar met een dag georganiseerd in Utrecht’, zegt Ghering. ‘Daar waren 10 vertegenwoordigers van de OR en OC’sen Bastian Muller van EhrmVision. In samenspraak zijn daar de twaalf kerncompetenties voor OR-leden vastgelegd. Voor de OR-leden was dit een bijzondere stap. Ze zijn gewend op te komen voor de belangen van hun collega’s. Nu moesten ze opkomen voor zichzelf’, zegt Ghering.

Van de groep van 175 medezeggenschappers besloten er 104 door te gaan met het TMA-EVC-traject. ‘Een aantal viel af omdat ze al een andere baan hadden gevonden of bijna met pensioen gingen’, aldus Ghering.

Drie zogeheten talentendagen moesten de OR-leden stimuleren na te denken over hun eigen mogelijkheden, talenten en de toekomst. ‘We lieten ze in de spiegel kijken en nadenken over zichzelf. De meesten zitten daar in eerste instantie met hun oranje PostNL-jas. Het was even wennen dat ze buiten PostNL moesten kijken’, zegt Ghering. ‘We lieten bijvoorbeeld met de Jobvinder van EhrmVision zien hoe je vacatures kunt zoeken uitgaande van je eigen talenten, vaardigheden en voorkeuren.’ Veel medezeggenschappers hadden nog geen flauw idee wat ze wilden gaan doen. Zo vulde Dick van de Waal bij toekomstig beroep ‘minister president’ in.

De OR-leden ontvingen vervolgens op hun privé mailadres een code waarmee ze een TMA konden invullen. Ze konden thuis de vragen invullen. Om specifieke informatie te krijgen over de interesses van de kandidaten is ook gebruik gemaakt van BAIA (beroeps activiteiten interesse analyse). Zes coaches van CLR hebben de TMA-rapportages gemaakt en besproken met de OR-leden.

Linda Visser, die TMA-geprekken voerde met zo’n dertig OR-leden, merkte dat het na een TMA-rapportage makkelijker is door te vragen. ‘Zonder TMA krijg je meer persoonlijke zaken pas in het derde gesprek te horen. Door de TMA-rapportage ontstaat een band. De kandidaat herkent zich in het geschetste beeld en praat sneller over persoonlijke drijfveren’, aldus Visser.

Opvallend is dat maar een gering aantal medewerkers (14 procent) kiest voor een logistieke loopbaan (zie staatje met verdeling over sectoren). Daaruit bleek dat het een juiste keuze was de OR-leden als een aparte groep te behandelen. Uiteindelijk zullen naar verwachting bijna zeventig medewerkers de hele procedure (Medezeggenschap verzilveren) doorlopen om een EVC en/of diploma te ontvangen. ‘Dat is een hoge score. Gemiddeld haakt een van de drie deelnemers aan zo’n traject af. Ze vinden het te veel tijd kosten of denken dat ze niet in aanmerking komen voor gewenste diploma’, is de ervaring van Ghering. De hogere score is volgens Ghering en Visser te danken aan de intensieve begeleiding en het gebruik van TMA en BAIA. Bovendien stimuleerden de medezeggenschappers elkaar. ‘Met de informatie uit TMA en BAIA bij de hand konden coaches goede gesprekken voeren over de combinatie van competenties en interesses’, aldus Ghering. ‘Kandidaten gaan door deze analyses buiten het geijkte paden denken. Zo wordt voorkomen dat een werknemer een keuze maakt die niet bij hem past en afhaakt.’ Gedurende het hele traject zijn de medewerkers hun OR-werkzaamheden gaan zien als iets positiefs. ‘In het begin waren ze bang dat andere werkgevers zouden denken dat ze lastpakken waren. Door zich te verdiepen in de ervaring die ze hebben opgedaan en de vaardigheden die ze in huis hebben, hebben ze een positiever zelfbeeld gekregen’, zegt Ghering. ‘Ze hebben zich ontwikkeld tot veelzijdige werknemers met veel waardevolle competenties.’ ‘Een medewerker zag het TMA/EVC-traject als de kroon op zijn loopbaan’, vertelt Visser. ‘Hij ging bijna met pensioen maar wilde toch kijken welk opleidingsniveau hij nu had. Het was een slimme kerel die ooit in 1973 de LTS afgemaakt en daarna direct was gaan werken. Hij bleek alle vrijstellingen voor MBO 4 te kunnen krijgen. Hij was apetrots en kreeg een pluim van zijn dochter die het geweldig vond dat hij dat had weten te bereiken.’ Volgens Ghering zijn er nog legio bedrijven en instellingen die baat kunnen hebben bij de combinatie van EVC’s en TMA. ‘We zijn bijvoorbeeld in gesprek met de politie.Daar is men op zoek naar een manier objectief vast te stellen wat bepaalde politiemensen kunnen. Dat speelt bij medewerkers die jarenlang gedetacheerd zijn geweest bij andere korpsen en weer terugkeren bij het eigen korps.’

*naam Dick van de Waal is om privacyredenen gefingeerd

Sectoren waar OR-leden voor kozen: 31 procent zorg en sociaal maatschappelijk werk. 22 procent administratief/secretarieel werk (marketing/P&O). 14 procent logistiek 12 procent juridische dienstverlening 5 procent beveiliging 3 procent transport 14 procent diverse sectoren

Het EVC-traject ‘Een EVC-traject is arbeidsintensief Omdat het kan leiden tot een erkent diploma worden er terecht strenge eisen aan gesteld’, zegt Loek Ghering, die veel ervaring heeft met EVC-trajecten. De medewerker moet aantonen wat hij kan en welke ervaring hij heeft opgedaan. Wat hij kan blijkt onder meer uit zijn functieomschrijving in combinatie met beoordelingsformulieren. Op die formulieren schrijft zijn chef bijvoorbeeld dat de postbode zijn taken goed heeft uitgevoerd. Ook foto’s van de werkzaamheden of referenties kunnen dienen als bewijs. Niet alleen met betaald werk kunnen competenties worden aangetoond. ‘Als iemand penningmeester is bij een voetbalvereniging zegt dat ook dat hij blijkbaar ervaring heeft met boekhouden’, aldus Ghering. Alle documenten gaan naar een zogeheten assessor. Dat is iemand die vakinhoudelijke kennis heeft en na beoordeling van de bewijsstukken een gesprek (criterium gericht interview of CGI) voert met de werknemer. Deze assessor beoordeelt of de documenten in orde zijn en vraagt op sommige punten om een toelichting. Als de assessor de EVC-documenten heeft goedgekeurd, is de belangrijkste horde genomen op weg naar een diploma. De EVC-map plus de rapportage (ervaringscertificaat) van de assessor kan nu naar een examencommissie van een ROC of HBO instelling. Die is bevoegd vrijstellingen te geven op grond van de EVC. Een postbode kan dan bijvoorbeeld een diploma krijgen waaruit blijkt dat zijn kennis- en ervaringsniveau gelijk staat aan een MBO 2 diploma voor logistiek medewerker. Wie meer ervaring heeft en ook bijvoorbeeld leiding heeft gegeven, kan in aanmerking komen voor MBO 3 diploma voor logistiek teamleider. Dit soort diploma’s zijn van groot belang als de medewerker buiten PostNL aan de slag wil.