Betrokken medewerkers door aandacht

juli 2012

‘We eten vaak taart omdat we iedere maand wel een of meerdere jubilea vieren’, zegt Vanessa Box, verantwoordelijk voor HR bij marketing- en IT-bedrijf Oxyma. Volgens de HR-manager een bewijs dat veel van de ruim 150 marketing-en IT-specialisten zich thuis voelen bij het Rotterdamse bedrijf. Dat is van belang omdat deze specialisten schaars zijn.

Oxyma opereert in een competitieve arbeidsmarkt. ‘We zijn eigenlijk altijd op zoek naar mensen. We hebben vrijwel continu meer werk dat we aankunnen. Dat legt een enorme druk op de organisatie’, zegt Ronald Morcus, directeur en eigenaar van Oxyma. ‘Mensen zijn in dit bedrijf echt het belangrijkste kapitaal. Voor ons het van belang dat medewerkers zich prettig voelen en optimaal presteren.’

Om de medewerkers te binden aan de snel gegroeide onderneming besteedt de leiding veel aandacht aan het HR-beleid waarin TMA een belangrijke ondersteunende rol vervult. ‘Je moet niet alleen zeggen dat medewerkers je voornaamste asset zijn, maar het ook laten merken. Dat is ook de reden dat een belangrijk deel van de HR-taken hier een lijnverantwoordelijkheid zijn’, aldus Morcus.

Het personeelsbeleid bij Oxyma valt ook op bij buitenstaanders. Zo heeft Intermediair het bedrijf uitgeroepen tot een van de werkgevers met de grootste werknemersbetrokkenheid. ‘Zelf zien we ook de resultaten’, zegt Morcus. ‘Het ziekteverzuim is laag en het verloop is laag.’

Oxyma kwam zo’n vijf jaar geleden in contact met EhrmVision. ‘We ontdekte al snel dat je met TMA in korte tijd een goed beeld krijgt van een medewerker. Het is verbazingwekkend dat je met met een half uur invullen van vragen op onderdelen tot dezelfde inzichten komt als met een traditionele assessment die een dag duurt. We hebben de resultaten van sollicitanten weleens naast elkaar gelegd, maar we konden vrijwel geen verschillen vinden.’ Morcus en Box denken dat de positieve formulering van alle talenten in de TMA bijdraagt aan de positieve houding van de meeste medewerkers tegenover deze testmethode.

Volgens Morcus moet een leidinggevende zien te voorkomen dat hij in de valkuil trapt te denken dat een lage score op bepaalde talenten per definitie negatief is. ‘Daarom is het raadzaam dat leidinggevende die minder ervaring hebben met het interpreteren van de TMA-uitkomsten daarbij steeds goed kijken naar de achterliggende beschrijvingen op de Talentkaarten.’ Op die kaarten staan toelichtingen bij de verschillende scores en welke eigenschappen elkaar versterken dan wel afremmen of compenseren.

Morcus noemt een voorbeeld uit de praktijk. ‘Een medewerker scoorde laag op het talent doelgerichtheid. In eerste instantie ben je dan geneigd te denken dat dat niet goed is binnen een commerciële organisatie. Als je zorgvuldig kijkt naar de betekenis zie je dat een lage score betekent dat iemand geen behoefte heeft aan heel nauwkeurig omschreven doelen. Een medewerker die laag scoort, kan daarom juist goed omgaan met vage doelen. Dat is in op sommige plaatsen in de onderneming een nuttige eigenschap.’

Een ander aspect dat Box en Morcus waarderen is het scherpe onderscheid tussen talenten en competenties. ‘Talenten heb je en competenties kun je tot op zekere hoogte ontwikkelen. Iemand is bijvoorbeeld niet erg extravert. Dat wil niet zeggen dat hij of zijn niet kan leren om presentaties te geven. Dat kost dan die persoon dan wel meer energie dan een collega met een extraverte persoonlijkheid’, zegt Box.

Die kennis is van belang voor de medewerker en zijn leidinggevende. Box: ‘Zelf begrijp je beter waarom bepaalde werkzaamheden je liggen en andere je juist tegenstaan. De leidinggevende kan dit inzicht gebruiken door samen met de medewerker de juiste carrièrekeuzes te maken.’

Oxyma heeft TMA geïncorporeerd in het HR-beleid en het wervingsbeleid. ‘TMA gebruiken we zowel in de korte HR-cyclus waarin het gaat over de beoordeling en de beloning als bij de lange HR-cyclus waarin we praten over de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker’, zegt Box. ‘We laten sollicitanten ook de TMA-vragen invullen. Hierdoor komen we sneller tot de kern tijdens gesprekken met de kandidaten. Ook bij het checken van referenties is de TMA-rapportage heel bruikbaar omdat je gerichte vragen kunt stellen.’

Het marketing- IT-bedrijf, dat onder meer KPN, Nuon, NS en Feyenoord tot zijn klanten kan rekenen, gebruikt TMA om te bepalen welke medewerkers kunnen doorgroeien tot leidinggevende functies en welke daar minder geschikt voor zijn. ‘Niet iedere vakspecialist kan op den duur doorstromen naar een managementfunctie. Leidinggeven is een vak apart’, zegt Morcus. ‘Verder past het ook niet bij de cultuur van dit bedrijf dat het een ratrace is waarbij leidinggeven voor iedereen het hoogste doel is.’

Morcus ziet het als uitdaging te zorgen dat degenen die het maximale uit hun talenten hebben gehaald tevreden te houden in de rol waarin ze zitten. ‘Soms is dat extra lastig omdat hun omgeving druk op ze uitoefent om een volgende stap te zetten’, zegt Morcus. ‘Van belang is dat de beslissing wordt geobjectiveerd en dat de medewerker zelf ook inziet waarom het beter is die stap niet te maken.’

Soms helpt de 360-graden feedback methode van EhrmVision daarbij. ‘Een medewerker ziet dan bijvoorbeeld dat hijzelf een ander beeld heeft dan zijn omgeving. Dat kan een eyeopener zijn voor iemand’, zegt Morcus.

Ronald Morcus heeft zijn visie op het personeelsbeleid en andere inzichten op het gebied van het optimaal inzetten van marketingtalent beschreven in het boek Marketing Performers (Kluwer). Hij schreef het samen met Rolf Baarda, directeur van Bureau Baarda. Dit adviesbureau is gespecialiseerd in de ontwikkeling en de invoering van belonings- en talentmanagementsystemen.