Meer waardevolle gesprekken en de diepte in met de TMA-rapportage

‘Bij sommige afdelingen zien we een sneeuwbal-effect’, zegt Soraya la Rose, HR adviseur bij energieleverancier Oxxio. ‘Een medewerker doet een TMA en vertelt zijn collega’s enthousiast over de rapportage en het gesprek. Dan merken we vaak dat medewerkers van datzelfde team bij ons komen met de vraag of ze ook de TMA mogen invullen.’

Oxxio (225 werknemers), dat sinds de liberalisering van de energiemarkt een snelle groei heeft doorgemaakt, werkt sinds 2008 met TMA. ‘Het begon als vervanging van de traditionele assessment-dagen in sollicitatieprocedures voor de zwaardere functies. Een dag assessment vraagt veel van de kandidaat en is kostbaar.

Bovendien hadden sommige kandidaten het gevoel dat ze werden afgeserveerd.’ HR manager Danielle Kruger en HR adviseur La Rose gingen op zoek naar een alternatieve methode die dezelfde informatie opleverde zonder dat een sollicitant zoveel tijd kwijt was. La Rose: ‘We kwamen uit bij EhrmVision. De methode en het bedrijf spraken ons aan. Ook wij zijn een relatief jonge onderneming.’

Aanvankelijk gebruikte Oxxio TMA alleen als vervanging van de traditionele assessment. De kandidaten reageerden positief. ’Ze vinden het leuk een gesprek te voeren naar aanleiding van de rapportage. Allemaal zeggen ze zich te herkennen in de beschrijving’, aldus La Rose.

Het gebruik van de TMA-methode om een beeld te krijgen van sollicitanten is gaandeweg toegenomen. ‘We laten nu bijna alle sollicitanten die voor een tweede gesprek komen de TMA-analyse doen. Ze kunnen dat hier doen. Dan kunnen wij instructie geven en vragen beantwoorden’, zegt La Rose. ‘We zorgen dat de kandidaten zich op hun gemak voelen als ze de vragen beantwoorden.’ Oxxio zet TMA zo’n 25 keer per jaar in bij sollicitatieprocedures.

Voor de HR-medewerkers en voor de manager op zoek naar een geschikte medewerker is het voordeel van de tussentijdse TMA dat het tweede gesprek meer de diepte in kan gaan aan de hand van de TMA-rapportage. ‘Dat zijn waardevolle gesprekken. Ze gaan over drijfveren, de sterke en de zwakke punten van iemand’, zegt La Rose.

‘Bij het invullen van de vragen zijn mensen soms wat geïrriteerd over de hoeveelheid vragen, maar als ze de rapportage eenmaal hebben gezien, zijn ze altijd tevreden. Daarbij helpt het dat de rapporten positief zijn geformuleerd. We hebben het nog niet meegemaakt dat iemand vond dat het rapport er helemaal naast zit’, zegt de HR-adviseur. Inmiddels heeft de helft van de medewerkers een TMA gedaan.

Ook leidinggevenden zijn te spreken over de TMA-rapporten. Een TMA-rapport helpt te verhelderen waarom bepaalde zaken soms stroef verlopen. ‘De leidinggevende heeft wel het gedrag opgemerkt, maar als hij inzicht krijgt in de drijfveren valt alles opeens op zijn plaats. ‘Nu snap ik het’, krijg ik dan te horen’, vertelt La Rose.’

Een teamleider ziet bijvoorbeeld dat een medewerker lager dan gemiddeld scoort op gestructureerd werken, maar veel creativiteit in huis heeft. ‘Als je dat weet, kun je daar rekening mee houden. Het maken van een gedetailleerde planning kun je beter overlaten aan een ander teamlid die het juist plezierig vindt heel nauwkeurig te werken’, zegt de HR-adviseur.

De TMA-rapportage kan medewerkers ook bewust maken van onderdelen van het werk waar ze zich extra voor moeten inzetten. ‘Wie op het punt hulpvaardigheid onder het gemiddelde zit, moet zich daarvan bewust zijn. Met name bij het contact met klanten is die instelling van belang’, aldus La Rose. Dit bewustzijn heeft eveneens te maken met de ontwikkeling die Oxxio de afgelopen jaren heeft doorgemaakt.

In de begintijd moest de nieuwkomer zich bewijzen door veel nieuwe klanten binnen te halen. La Rose: ‘Nu zijn we de vierde energieleverancier van Nederland. Op dat moment wint klantbehoud aan belang. Dat vraagt van medewerkers een andere houding.’

Oxxio is 2009 ook aan de slag gegaan met een ander instrument van EhrmVision: de 360 graden feedback.‘Dat is een methode die de zelfreflectie binnen het bedrijf bevordert’, aldus La Rose.

‘Maximaal tien personen die regelmatig met bijvoorbeeld een accountmanager samenwerken, geven feedback. Die personen kunnen collega’s zijn, maar ook klanten.

Uit die antwoorden komt een rapport dat inzicht geeft in de wijze waarop iemand functioneert. Dat biedt weer aanknopingspunten voor een gesprek over onder meer opleidingsbehoefte en de loopbaanplanning.