Talent- en Competentiemanagement

Voor een duurzame activering van talenten en blijvende inzetbaarheid van betrokken medewerkers.

GRAAG EEN VRIJBLIJVENDE TMA TALENTMANAGEMENT DEMO? – INFO@TMA.BE

Je medewerkers hebben heel wat in hun mars. Hoe haal je het beste uit mensen naar boven? Hoe zorg je dat ze gemotiveerd en enthousiast blijven?

De TMA Methode geeft je inzicht in de talenten, drijfveren en competenties van je medewerkers. Met deze waardevolle kennis kan je vervolgens talentontwikkeling stimuleren. Want medewerkers die vanuit hun talenten werken, zijn gelukkige medewerkers. En gelukkige medewerkers kijken minder snel over het muurtje.

Online talenten en competenties beheren met TMA

TMA biedt een online ruimte waar Talent- en Competentiemanagement samenkomen. Talentmanagement brengt talenten van mensen in kaart. Competentiemanagement maakt aan de hand van een helder competentieprofiel de verwachtingen van een organisatie duidelijk.

De TMA Methode slaat een brug tussen de vereiste competenties voor een bepaalde rol of functie en de talenten van mensen. Zodat mens en organisatie, via het gedrag, op een duurzame manier op elkaar in verbinding gaan.

Bekijk de 3 principes van succesvol Talentmanagement met TMA

Wat is Talent- en Competentiemanagement?

Waar competentiemanagement vertrekt vanuit de kloof tussen iemands aanwezige competenties en zijn of haar gewenste of wenselijke competenties voor een bepaalde rol of functie, vertrekt een talentbenadering vanuit de natuurlijke competenties van de medewerker. Talent- en competentiemanagement is een gestructureerd proces waarbij telenten en drijfveren gekoppeld worden aan de ontwikkelbaarheid van competenties. Het één kan niet zonder het ander: competentiemanagement zonder talentmanagement is 'harteloos', talentmanagement zonder competentiemanagement is 'doelloos'.

Waarom is Talent- en Competentiemanagement belangrijk voor organisaties?

Bij Talentmanagement draait het om de groei van de medewerker. Aan de hand van Competentiemanagement zorg je ervoor dat de juiste competenties intern aanwezig zijn, wanneer en waar nodig. De 'juiste' hangt af van de organisatiedoelen. Met goed Talent- en Competentiemanagement werken medewerkers vanuit hun kracht, zijn ze gemotiveerder en leveren ze een aanzienlijke bijdrage aan de organisatie.

Waarom kiezen voor TMA Talent- en Competentiemanagement?

De TMA Methode legt een link tussen de competenties en het voorkeursgedrag dat voortvloeit uit talenten. Organisatiedoelen worden behaald als mensen werken vanuit hun talenten en op de competenties waarvoor ze aanleg hebben en energie van krijgen. Via een gepersonaliseerd online portal krijg je toegang tot alle TMA instrumenten en content, tools, dashboards en rapporten in 12 talen.

Succesfactoren voor effectief talentmanagement

TMA heeft in samenwerking met Raet een whitepaper geschreven over de tien succesfactoren voor effectief Talentmanagement. Starten met Talentmanagement dat klaar is voor de toekomst? In deze whitepaper lees je:

  • Welke ontwikkelingen er plaatsvinden op het gebied van Talentmanagement en hun invloed op het hr-vak.
  • Waarom het belangrijk is de talenten van alle medewerkers (in plaats van alleen de high potentials) te benutten.
  • Welke voordelen een ‘sterke-punten-benadering’ heeft voor de medewerkers én de organisatie.
  • Praktische succesfactoren voor het opstellen van een effectieve Talentmanagement strategie.
Download whitepaper

Talent- en Competentiemanagement naadloos met elkaar integreren? Samen halen we het beste uit je medewerkers naar boven.

Contacteer ons