Re-integreren op basis van je drijfveren

Mensen zijn het belangrijkste kapitaal van je organisatie. Maar soms vallen ze uit door ziekte of kunnen ze om andere redenen niet komen werken.

Wil je betrokken werknemers? Dan moet je ook als leidinggevende en/of hr-professional betrokken zijn met je mensen, zelfs bij afwezigheid. Met TMA en de bijbehorende online tools kunnen organisaties verzuimbegeleiding en re-integratietrajecten praktisch vormgeven. Zo neem je doeltreffende stappen om mensen sneller weer aan de slag te krijgen in passend werk.

Re-integratietrajecten met TMA

Hoe langer iemand ziek is, hoe groter de drempel om terug aan het werk te gaan. Of de re-integratie al dan niet succesvol verloopt, hangt grotendeels af van je aanpak als werkgever of hr-professional bij terugkeer van de medewerker.

Laat je hierbij ondersteunen door objectieve informatie over de talenten, drijfveren, cognitieve capaciteiten en het vaardigheidsniveau van je afwezige mensen. Zo leer je de kloof kennen tussen zijn/haar profiel en de functievereisten, en kunnen er verschillende pistes aangereikt worden om deze kloof te overbruggen.

Breng online onderstaande zaken in kaart zodat je een gepast re-integratietraject kan opzetten:

 • Wat zijn de taken van de functie en welke competenties zijn daarbij van belang?
 • Wat is de typering van de werk- en sociale omstandigheden?
 • Wat zijn de behoeften, talenten en vaardigheden van de afwezige persoon?
 • Wat is het potentieel van de afwezige persoon?
 • Wat zijn beperkingen vanuit de gezondheid van de afwezige persoon?

Vanuit deze analyse kan je re-integratie effectief met elkaar bespreken.

Succesvol re-integreren met de TMA Methode

 • Maak functie- en competentieprofielen waarin je de essentiële gedragsvaardigheden van een rol of functie beschrijft;
 • Ontdek talenten door te meten in welke mate de 22 drijfveren en 44 talenten op een persoon van toepassing zijn. Je ziet meteen waar de kracht van mensen schuilen en waar mensen intrinsiek voor gemotiveerd zijn;
 • Met TMA Rapportages match je persoonlijke drijfveren en talenten met een relevant profiel.
 • Bekijk in welke mate de talenten van een kandidaat matchen met de competenties van een rol of functie;
 • Als de talenten van de kandidaat en de rol/functie in voldoende mate matchen, kan je starten met het re-integratieproces. Is er een onvoldoende match, dan kan je eventueel de rol of functie aanpassen zodat er wel een stabiele match ontstaat tussen mens en functie;
 • Als mensen zich willen of moeten heroriënteren, zijn er uitstekende TMA tools om hen hierin te begeleiden.
Talent management software

Een vlotte re-integratie na langdurige afwezigheid? TMA krijgt je mensen met een goed gevoel weer aan het werk.

Contacteer ons