HR Analytics met TMA

Krijg inzicht in je mensen en medewerkers

VRIJBLIJVENDE TALENTENANALYSE VOOR UW ORGANISATIE

Betere HR Analytics met TMA

Digitalisering zorgt voor drastische veranderingen binnen organisaties. Wil je blijven meedingen op topniveau? Dan moet je adequaat inspelen op veranderende marktomstandigheden. Dit vergt inzicht in alle medewerkers, zodat je snel en proactief kan schakelen. Met HR Analytics breng je al het talent dat je in huis hebt in kaart. Op basis van betrouwbare psychometrische data zie je in een oogopslag hoe ‘fit’ teams zijn en welke medewerkers het beste aansluiten bij voorgenomen hr-scenario’s.

Dankzij HR Analytics neem je sneller en beter de juiste beslissingen en krijg je antwoorden op strategische hr-vragen als:

  • Benutten we ons talent optimaal in relatie tot de uitdagingen van de organisatie?
  • Hoe selecteren we snel en gericht de juiste mensen?
  • Hoe benutten we de diversiteit in het team optimaal?
  • Gaan we mensen ontwikkelen of is werving noodzakelijk?
  • Hebben we de volgende generatie high potentials en leidinggevenden al in huis?

Strategische personeelsplanning met TMA

Kies je voor een licentie voor een TMA Portal? Uitstekend, want dan worden alle gegevens van je mensen veilig bewaard. En staat de data 24/7 tot je beschikking. Daarmee heb je een belangrijke bron voor het nemen van strategische hr-beslissingen in huis.

Over HR Analytics

Inzicht in mensen
TMA Analytics gaat om het analyseren van groepen mensen in organisaties. Deze inzichten helpen je bij het maken van strategische keuzes. TMA geeft je realtime analyses over de talenten, competenties van mensen en teams. Vergelijk groepen met elkaar op effectiviteit, drijfveren en competenties. In eenvoudige grafische overzichten zie je de kwaliteiten of valkuilen van groepen.

Groepen vergelijken
Kwalitatieve analyses vragen om een vergelijking tussen groepen. Welke talenten maken nu precies het verschil tussen de ene en de andere groep? Waar liggen de valkuilen van een bepaalde groep? Waar de kansen? Bekijk hier een algemeen voorbeeldrapport en hier een rapport toegespitst op competenties.

Met HR Analytics maak je een kwalitatieve en objectieve analyse:

  • Krijg inzicht in welke mensen op welke plek het beste tot hun recht komen, in relatie tot de uitdagingen waarvoor de organisatie staat;

  • Scan de kwaliteiten van teams op basis van de match tussen een profiel en de teamtalenten;

  • Maak een doorlichting van hr-scenario’s met selecties op basis van talenten, drijfveren en cognitieve capaciteiten;

  • Speel adequaat in op veranderende marktomstandigheden, doordat je weet hoe de organisatie er wat betreft talent voor staat;

  • Neem betere strategische hr-beslissingen met behulp van bestaande psychometrische testgegevens.

Betere hr-beslissingen gebaseerd op relevante data? We informeren je graag over hr-analytics.

Contacteer ons

Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram