HR-gesprekscyclus

Mensen vanuit een structurele talentdialoog naar een hoger niveau brengen

Structureel professionaliseren van de organisatie

Een van de belangrijkste vraagstukken van organisaties is of mensen zich ‘professioneel’ kunnen en willen gedragen in hun werk. Het gedrag van mensen kan er namelijk voor zorgen dat een organisatie slaagt of faalt; er een juist of verkeerd visitekaartje naar klanten gaat; mensen goed of slecht samenwerken.

Een goede manier om professioneel gedrag structureel te bevorderen, is de implementatie van een HR-gesprekscyclus. In een gesprekscyclus voert de leidinggevende een tot een paar keer per jaar een goed gesprek met medewerkers over performance en ontwikkeling van de medewerker. De TMA Methode biedt een filosofie en de bijbehorende online instrumenten waarmee organisaties een gesprekscyclus praktisch kunnen vormgeven.

De gesprekscyclus effectiever en makkelijker maken met TMA

Mensen motiveren in de richting van professioneel gedrag is geen gemakkelijke opgave. Mensen hebben hun eigen (onbewuste) voorkeur voor gedrag en lijken soms wel helemaal vast te zitten in hun huidige doen en laten.

Als je mensen wilt aansporen tot ontwikkeling, moet je ten eerste een goed profiel hebben dat de weg wijst naar professioneel gedrag. Daarnaast heb je goede en objectieve informatie over mensen nodig. Als je geen betrouwbare info hebt over mensen – talenten, drijfveren, cognitieve capaciteiten en vaardigheidsniveau – is het lastig om de juiste snaar bij ze te raken en ze naar een passend ontwikkelplan te leiden. Een gesprekscyclus wordt effectiever en makkelijker met de TMA Methode. Je beschikt over een portal met online instrumenten die 24 uur per dag gebruiksklaar zijn:

 • Een compleet online competentiemodel waarmee je rollen of functies makkelijk kunt vertalen naar heldere profielen: resultaatgebieden, gewenste talenten en benodigde competenties.

 • Online analyse-instrumenten die objectieve informatie (talenten, drijfveren, leerstijl, voorkeur in management, competentieniveau) geven over individuele personen of groepen.

 • Ontwikkelrapportages die inzicht geven in de ontwikkelbaarheid van de benodigde vaardigheden.

 • Eenvoudige dashboards voor leidinggevenden waarmee ze objectief inzicht krijgen in de drijfveren en talenten van individuele medewerkers. Ze kunnen daarmee makkelijk persoonlijke ontwikkeling en performancegroei stimuleren.

 • Eenvoudige dashboards voor medewerkers waarbij ze naast inzicht in de eigen talenten ook worden geholpen om ontwikkelplannen en -acties vorm te geven.

 • HR analytics: team- of organisatierapportages waarmee je kunt zien of de koers van de organisatie wordt ondersteund door het talent en de vaardigheden van de aanwezige mensen.

Consultancy

Met de TMA Methode implementeer je een HR-gesprekscyclus zelf op een hoog niveau. TMA biedt oplossingen die uiteenlopen van selfservice tot en met oplossingen vanuit cocreatie. Bij cocreatie bieden we via vakspecialisten ondersteuning om de gesprekscyclus vorm te geven en te implementeren. Cocreatie kan onder meer bestaan uit:

 • Het maken of updaten van functie- of competentieprofielen.
 • Het vormgeven en implementeren van de gesprekscyclus.
 • Alle TMA Analyses laten verrichten door TMA professionals.

TMA Methode toepassen bij een HR-gesprekscyclus

Volg de volgende adviezen om een gesprekscyclus succesvol met TMA te implementeren:

 • Profielen maken of updaten: maak vanuit het online TMA Competentiemodel functie- of competentieprofielen (uitgewerkt met gedragsvoorbeelden), waarmee je de essentiële gedragsvaardigheden van een functie of rol beschrijft.

 • Talenten analyseren: psychometrisch meten in welke mate 22 drijfveren en 44 talenten op een persoon van toepassing zijn. Je ziet direct waar de kracht van mensen ligt en waar mensen intrinsiek door zijn gemotiveerd.

 • Competentieniveau meten: u meet de mate van competentiebeheersing op basis van feedback van de centrale persoon zelf en van verscheidene stakeholders.

 • Competenties ontwikkelen: vanuit online dashboards over het niveau van competenties en drijfveren/talenten zie je snel op welke gebieden het loont om ontwikkelactiviteiten te ontplooien. De TMA Methode ondersteunt hierbij ook met coach- en ontwikkeltips en een online POP.

 • Opnieuw competentieniveau meten: meet de mate van competentiebeheersing op basis van feedback van de centrale persoon zelf en van verscheidene stakeholders. Hiermee ontdek je het effect van de ontwikkelacties.

Talent management software