Aandacht voor talent in de hr-gesprekscyclus

Gedrag van medewerkers kan de organisatiedoelstellingen doen slagen of falen. Hoe blijven je mensen vitaal in hun vaardigheden en competenties, maar ook in hun talenten? Wat hebben ze nodig om met plezier aan het werk te blijven?

Wat is een gesprekscyclus?

De gesprekscyclus, ook wel de hr-cyclus genoemd, omvat alle momenten waarop een leidinggevende met medewerkers praat over hun ontwikkeling. Het doel is om tot heldere afspraken te komen en hen te evalueren. Met een gesprekscyclus zorg je voor een optimale aansluiting tussen de doelstellingen van je organisatie en de performance van je werknemers.

Vereenvoudig je talentdialogen met TMA

Mensen aanmoedigen tot ontwikkeling? Dan moet je eerst en vooral over een goed profiel beschikken, dat de weg wijst naar professioneel gedrag. Daarnaast heb je relevante en objectieve informatie over talenten, drijfveren, cognitieve capaciteiten en vaardigheidsniveaus nodig.

Een hr-gesprekscyclus wordt effectiever en makkelijker met de TMA Methode. Het portaal met online instrumenten staat 24/7 voor je klaar:

 • Een compleet online competentiemodel waarmee je rollen of functies makkelijk kan vertalen naar heldere profielen: resultaatgebieden, gewenste talenten en benodigde competenties;

 • Online analyse-instrumenten die objectieve informatie (talenten, drijfveren, leerstijl, voorkeur in management, competentieniveau) geven over individuele personen of groepen;

 • Ontwikkel rapportages die inzicht geven in de ontwikkelbaarheid van de benodigde competenties;

 • Toegankelijke dashboards voor leidinggevenden waarmee ze objectief inzicht krijgen in de drijfveren en talenten van individuele medewerkers. Ze kunnen daarmee makkelijk persoonlijke ontwikkeling en performance groei in kaart brengen en stimuleren;

 • Toegankelijke dashboards voor medewerkers waarbij ze naast inzicht in de eigen talenten ook worden geholpen om ontwikkelplannen en -acties vorm te geven;

 • Hr-analytics: rapportages op team- of organisatieniveau waarmee je kan zien of de koers van de organisatie wordt ondersteund door het aanwezige talent en de vaardigheden van de medewerkers.

Zo implementeer je succesvol een gesprekscyclus met TMA:

 • Profielen maken of updaten: maak vanuit het online TMA Competentiemodel functie-, rol of competentieprofielen (uitgewerkt met gedragsvoorbeelden), waarmee je de essentiële gedragsvaardigheden van een functie of rol beschrijft;

 • Talenten analyseren: psychometrisch meten in welke mate 22 drijfveren en 44 talenten op een persoon van toepassing zijn. Je ziet meteen waar de kracht van mensen ligt en waar mensen intrinsiek door zijn gemotiveerd;

 • Competentieniveau meten: je meet de mate van competentiebeheersing op basis van feedback van de centrale persoon zelf en van verscheidene stakeholders;

 • Competenties ontwikkelen: vanuit online dashboards over het niveau van competenties en de onderliggende drijfveren/talenten zie je snel op welke gebieden het loont om ontwikkelactiviteiten te ontplooien. De TMA Methode ondersteunt hierbij ook met coach- en ontwikkeltips en een online POP;

 • Opnieuw competentieniveau meten: meet de mate van competentiebeheersing op basis van feedback van de centrale persoon zelf en van verscheidene stakeholders. Hiermee ontdek je het effect van de ontwikkelacties.

Talent Management Software

Consultancy

Van selfservice tot co-creatie, TMA biedt uiteenlopende oplossingen om de implementatie van je gesprekscyclus te ondersteunen. Co-creatie kan onder meer bestaan uit:

 • Het maken of updaten van functie- of competentieprofielen;
 • Het vormgeven en implementeren van de gesprekscyclus;
 • Het laten groeien van de mindset rond talentdenken bij leidinggevenden en medewerkers;
 • Alle TMA Analyses laten uitvoeren door TMA Professionals.

Mensen vanuit een structurele talentdialoog naar een hoger niveau brengen? Vernieuw je gesprekscyclus met TMA.

Contacteer ons