Met David en Stichting Moviera werken samen in het kader van talentontwikkeling.

Wat houdt deze samenwerking tussen beide partijen in?

Stichting Moviera, de organisatie die zich hard maakt voor aanpak huiselijk geweld en opvang biedt voor slachtoffers van huiselijk geweld, heeft de hulp van Met David ingeschakeld in het kader van persoonlijke talentontwikkeling. Met David heeft vanuit zijn expertiserol geopereerd en organisatieondersteuning geboden.

Wat is jouw rol in deze samenwerking?

Ik ben door Met David ingeschakeld om als consultant te opereren. Iedere medewerker heeft een Talenten Motivatie Analyse (TMA) aangeboden gekregen. Met deze persoonlijkheidsanalyse zijn de talenten van de medewerkers in kaart gebracht. Ik heb ongeveer de helft van de analysegesprekken gevoerd met de medewerkers van Stichting Moviera.

Met David en Stichting Moviera gaan al ongeveer twee jaar de samenwerking aan in het kader van organisatie-advies. Stichting Moviera is een organisatie die zich hard maakt voor de aanpak van huiselijk geweld en biedt opvang voor slachtoffers van huiselijk geweld.

Hoe reageren de medewerkers op het project gericht op talentontwikkeling binnen de organisatie?

De TMA, die de talenten en drijfveren van mensen in kaart brengt, geldt vaak als eye opener voor de mensen waarmee ik het gesprek houd. Meestal reageren mensen positief en ervaren ze het als een cadeautje om te krijgen. Overigens verheffen we de TMA nooit tot doel, maar is het een onderdeel bij talentontwikkeling. Het kan voorkomen dat er omstandigheden zijn die de persoonlijkheidsanalyse beïnvloeden. Daarom gaat Met David altijd in dialoog met personen die de TMA gemaakt hebben om deze toe te lichten.

Wat heeft Met David betekend voor Stichting Moviera?

Met David heeft de talenten van de medewerkers van Stichting Moviera in kaart gebracht. Ook zijn er teamanalyses van diverse werkgroepen gemaakt. Op deze manier kunnen de talenten van de medewerkers binnen teams nog beter benut worden. In feite heeft Met David alle bouwstenen van Stichting Moviera in handen om de organisatie dusdanig op te bouwen dat dit resultaatverantwoordelijke team zal opleveren. Dit is een eerste stap in de richting om de organisatie toekomstproof in te richten. Mede dankzij de expertise van Met David kan dit worden gerealiseerd.

Bron: Met David