Met een talentenanalyse gaat een gesprek veel sneller de diepte in

Gehandicaptenorganisatie ’s Heeren Loo begon vijf jaar geleden met de TMA Methode: de managers van twee regio’s werden samengevoegd en hadden behoefte aan meer inzicht in elkaars kwaliteiten. Nadat de methodiek voor dit doel was gebruikt, zette ’s Heeren Loo de TMA ook in voor de selectie van leerlingen en nieuwe medewerkers en bij teamanalyses.

,,Zo’n vier/vijf jaar geleden werden er twee regio’s bij ons samengevoegd”, vertelt Karin Grubben, adviseur Personeel en Organisatie bij ’s Heeren Loo voor de regio Ermelo. ,,In totaal waren hier vijfentwintig managers bij betrokken die meer met elkaar gingen samenwerken. Wij zochten naar een manier waarop we ze inzicht konden geven in elkaars kwaliteiten om de toekomstige samenwerking te optimaliseren.”

De organisatie liet de betrokken managers een TMA Talentenanalyse maken. ,,In gesprek gaan over elkaars talenten is een werkwijze waarmee je een kennismaking makkelijk kunt starten. Het zorgt voor meer openheid en mensen benaderen elkaar vanuit hun kracht.”

Niet gebruikelijk in de zorg

Het inzetten van de TMA is zorgvuldig voorbereid. ,,Dit soort online tools is niet gebruikelijk in de zorg, zoiets wordt vaak als wat zakelijk gezien. Het was dan ook van belang om de talentenanalyse zo te introduceren dat mensen het niet als bedreigend zouden ervaren. Daarom hebben we eerst de methodiek besproken met de regiodirecteur, vervolgens gingen we langs de OR om hen te informeren en daarna hebben we de managers verteld wat we van plan waren. Tijdens die bijeenkomst zijn we vooral op de formele aspecten ingegaan: Wat is de TMA? Krijg je de uitkomsten te zien? Gaat het rapport in je personeelsdossier? Kun je het later tevoorschijn halen om iemand alsnog op te beoordelen? Op dat moment werd duidelijk dat dit soort vragen wel leven bij de medewerkers. We zijn, als we erop terugkijken, tevreden met de manier waarop de integratie van de regio’s is verlopen. De TMA Methode heeft daarin een eigen bijdrage geleverd, maar we gebruiken de talentenanalyse inmiddels ook voor andere doeleinden.”

Ontwikkelen van leerlingen

Het competentiegericht selecteren en opleiden van leerlingen was het tweede traject waarvoor voor ’s Heeren Loo de methode wilde inzetten. ,,Wij hebben veel leerlingen die een leerwerktraject bij ons volgen. Niet alle leerlingen hadden vooraf een goed beeld van wat ze konden verwachten als ze in de zorgdienstverlening gingen werken. We verlenen zorg aan cliënten met een heel complexe zorgvraag en gedragsproblematiek. Dat vraagt veel van onze mensen en ook van de leerlingen. We constateerden dat er veel leerlingen stopten. Ze startten de opleiding, maar stopten soms tussentijds of voldeden niet allemaal. Daarom zijn we met behulp van de TMA methode gaan kijken hoe we al aan het begin van het traject leerlingen een betere keuze kunnen laten maken.”

De talentenanalyse geeft de leerlingen volgens Grubben handvatten om hun leerdoelen aan het begin van het opleidingsjaar op papier te zetten. ,,In het verleden zag je dat leerlingen pas in de loop van het opleidingsjaar in staat waren hun leervraag goed te formuleren. Met een talentenanalyse gaat een gesprek veel sneller de diepte in, omdat mensen meer inzicht in zichzelf krijgen.”

De TMA is volgens Grubben een ijkpunt waar tijdens de opleiding regelmatig naar wordt gekeken. De leerling maakt een portfolio, daar gaat de talentenanalyse ook in en die komt in allerlei gesprekken terug. ,,We merken dat er veel enthousiasme voor is. En het is een soort olievlekwerking. Omdat wij er zo enthousiast over waren, kregen we vragen van opleidingscoördinatoren uit andere regio’s. Wat is het? Vertel er eens iets over. Dat hebben we gedaan en nu zie je dat in alle regio’s de coördinatoren dit gaan gebruiken voor hun leerlingen. Het is een waardevol instrument.”

Verhogen van teameffectiviteit

Het verhogen van de teameffectiviteit is een derde doel waarvoor ’s Heeren Loo de TMA inzet. ,,Een goed draaiend stabiel team waar continuïteit in zit, is heel belangrijk voor onze cliënten. Cliënten zijn gebaat bij regelmaat, dezelfde gezichten en dat het begeleidingsproces vloeiend loopt. Ook ouders zien graag bekende gezichten op de werkvloer. Goede samenwerking tussen de teamleden is dan erg belangrijk, maar in sommige teams loopt dat niet altijd even soepel.”

‘s Heeren Loo zet de TMA in dat soort situaties in. ,,Ook hier gaat er een informatief traject aan vooraf. We bespreken met elke medewerker zijn talentenanalyse en koppelen de gegevens anoniem terug aan het team. Hiermee krijgt het team inzicht in de aanwezige talenten en drijfveren en kunnen ze met deze inzichten aan de slag. Vanwege de positieve insteek komt er meestal iets in beweging.”

Soms maakt de TMA duidelijk dat bepaalde kwaliteiten missen in een team. De volgende stap? ,,Kijken of er bij teamleden iets te ontwikkelen is waardoor de kwaliteit toeneemt.”

Nuances

Met behulp van de talentenanalyse heb je veel eerder inzicht in de intrinsieke motivatie van mensen, ziet Grubben. ,,Bij het aannemen van leerlingen of nieuwe medewerkers kijken we vooral naar de emotionele balans en hun sociale talenten. Staan ze sterk in hun schoenen? Zijn de sociale talenten in evenwicht? Het komt nog weleens voor dat mensen zich verliezen in het geven van zorg aan onze cliënten. De grens tussen professioneel handelen en betrokkenheid vervaagt.”

Passen iemands talenten en drijfveren bij de rol die hij of zij in de organisatie moet vervullen? Ook daar kijkt de organisatie naar. ,,Werken met mensen met een lichte verstandelijke beperking vraagt andere talenten dan werken met mensen die ernstig meervoudig beperkt zijn. Mensen met een licht verstandelijke beperking kunnen zich vaak verbaal heel goed uitdrukken, waardoor er een kans bestaat dat hun omgeving overschat wat ze kunnen. Je sociale antenne, het tussen de regels door lezen, moet dus uitstekend zijn ontwikkeld.”

,,Dit ligt anders als je werkt met mensen die ernstige meervoudige beperkingen hebben, waarbij ook een lichamelijke beperking aanwezig is”, legt Grubben uit. ,,Dan komt er meer lichamelijke zorg bij kijken. Dat vraagt een ander profiel medewerker: meer hulpverleningsgericht. Terwijl je bij de groep met een lichte verstandelijke beperking eerder meer afstand zou moeten nemen en moet stimuleren dat ze het zelf doen. Het zijn nuances, maar wij proberen dit wel zorgvuldig te matchen. Want het speelt mee in de kwaliteit van de zorg.”

Over ’s Heeren Loo

’s Heeren Loo Zorggroep (ruim 14.000 medewerkers) helpt mensen met een verstandelijke beperking hun leven in te vullen zoals zij dat zelf willen. Dit gebeurt in heel Nederland met hulp die varieert van lichte ondersteuning aan huis tot intensieve 24-uursopvang op woonlocaties.