Talent krijgt kansen bij LeasePlan

‘TMA geeft kleur aan gesprekken’, zegt Susan Smudde, HR-manager bij LeasePlan in Almere. Het bedrijf, dat zich voor het derde jaar op rij ‘Top Employer’ mag noemen, gebruikt TMA onder meer bij loopbaancoaching en de selectie van trainees.

LeasePlan, waar 700 mensen werken, wilde  een careerdesk opzetten om talentvolle medewerkers te ondersteunen bij het verder uitstippelen van hun loopbaan. TMA zou bij de coaching een belangrijke rol spelen. De kredietcrisis gooide destijds roet in het eten. ‘LeasePlan moest net als andere bedrijven sterk op de kosten letten’, zegt Smudde. ‘We hebben de plannen toen even in de koelkast gezet.’

De afdeling HR concentreerde zich in die periode op medewerkers die al geruime tijd niet meer goed functioneerden of wiens werk was vervallen. ‘We wilden die mensen helpen een andere baan te vinden’, aldus Smudde.

Bij deze jobcoaching is TMA ingezet als een van de hulpmiddelen. ‘De naam – Talenten Motivatie Analyse – werkt goed’, zegt Jerry Janssen, loopbaanadviseur bij LeasePlan die veel medewerkers heeft begeleid. ‘Het is een positief instrument. Als je tegen een medewerker zegt dat je nu gaat kijken wat zijn sterke kanten zijn en welke verborgen talenten hij heeft, neemt dat veel weerstand weg. De TMA werkt ook inspirerend voor medewerkers die niet al te veel zelfvertrouwen hebben.’ ‘Er was bijvoorbeeld een 54-jarige chauffeur wiens werkzaamheden bij LeasePlan nagenoeg waren vervallen. Uit de TMA kwam naar voren dat werken als beveiligheidsbeambte goed bij zijn persoonlijkheid en interesses past. Dat vonden we door de TMA-resultaten te koppelen aan de Jobvinder. De kandidaat krijgt een lijst met een paar honderd functies die passen bij zijn interesses en opleidingsniveau. Samen krimpen we die lijst in tot 10 beroepen’, aldus Janssen.

‘De chauffeur heeft inmiddels stage gelopen bij een beveiligingsbedrijf. Daar waren ze erg tevreden. Deze werkgever wilde hem al een baangarantie geven als hij zijn opleiding heeft afgerond’, zegt Janssen.

Eind vorig jaar is het plan medewerkers die willen veranderen van baan te begeleiden weer nieuw leven ingeblazen. ‘Dit past binnen het beleid talent te ontwikkelen en medewerkers te binden’, zegt Smudde. Jerry Janssen houdt zich voltijds bezig met de personeelsleden die onderzoeken wat hun mogelijkheden zijn buiten hun huidige functie.

Wie zich meldt bij de afdeling HR krijgt eerst een gesprek over het hele traject. De leidinggevende van deze medewerker is wel op de hoogte, maar wordt er verder niet bij betrokken. Aan het eind van het traject krijgt te leidinggevende uiteraard wel te horen wat de bevindingen zijn. Temeer dat de werknemer vaak acties zal gaan ondernemen om op den duur over te stappen naar een andere functie binnen of buiten LeasePlan.

Sinds de start van de careerdesk hebben 33 medewerkers zich gemeld. ‘De meeste mensen komen omdat ze van een collega hebben gehoord dat het goed beviel’, zegt Smudde. De kandidaten zijn doorgaans tussen de 20 en 35 jaar en ambitieus.

Het traject valt uiteen in de twee delen. De eerste twee maanden werken loopbaanadviseur en kandidaat intensief aan een plan van aanpak. In het tweede deel, dat doorgaans vier maanden in beslag neemt, wordt besteed aan de uitvoering van het plan.

Na het eerste gesprek doet de kandidaat de TMA. De resultaten spelen een belangrijke rol tijdens het tweede gesprek. ‘Met de TMA-rapportage kom je gauw tot de kern. TMA geeft antwoord op de vraag wie ben ik?’, zegt Smudde. Andere zaken die aan de orde komen in de eerste fase zijn de ervaringen die anderen hebben met de kandidaat en een terugblik op de eigen loopbaan. ‘Als huiswerk vragen kandidaten aan vrienden en familie wat bijvoorbeeld hun sterke en zwakkere punten zijn. Ook bespreken we de loopbaan en vragen waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt’, zegt de HR-manager. In totaal spreken de loopbaanadviseur van LeasePlan en de kandidaat elkaar zes keer uitgebreid tijdens de eerste fase.

Aan het eind van de eerste fase wordt een plan van aanpak gemaakt. ‘Het liefst zien we dat mensen bij LeasePlan blijven. Maar ook als de conclusie is dat iemand buiten dit bedrijf op zoek gaat, vinden we het een geslaagd traject. Enkele medewerkers kwamen tot de slotsom dat hun passie elders ligt’, zegt Janssen. ‘Die weten wat ze moeten doen om hun droom na te jagen. Op den duur zullen ze plaats maken voor medewerkers die hier juist graag willen werken.’

Als een kandidaat wil gaan werken bij een andere afdeling krijgt hij de tijd mensen daar te spreken. ‘De ervaring leert dat je na het plan van aanpak moet doorpakken. De kandidaat wil dan echt aan de slag. Je moet dat momentum niet kwijt raken. De meeste medewerkers zitten na een maand of vier op een andere plek’, weet Smudde uit ervaring.

‘De TMA geeft ook inzicht in verbeterpunten’, zegt Janssen. ‘Zo zijn er dertigers die graag leiding willen geven. Als dan blijkt dat ze niet worden aangenomen voor zo’n functie, weten ze dat ze bijvoorbeeld nog moeten werken aan hun communicatieve vaardigheden.’

Trainees
LeasePlan zet TMA ook in bij de selectie van trainees. ‘Elk jaar krijgen we via een selectiebureau ruim 25 mensen die net zijn afgestudeerd. Deze trainees in spé komen een dag naar LeasePlan en krijgen daar presentaties. Ze doen ook rollenspellen. Na die dag gaat ongeveer de helft door naar de tweede ronde’, vertelt Smudde. Deze kandidaten doen thuis een TMA en bij LeasePlan een CAPA (Capaciteitenanalyse). ‘Het grote voordeel van de TMA-resultaten is dat er voldoende gespreksonderwerpen zijn. Bij net afgestudeerden kun immers je niet praten over hun werkervaring en loopbaankeuzes. Daardoor zijn er minder aanknopingspunten dan bij sollicitanten die al een carrière achter de rug hebben’, zegt Smudde.

De HR-manager merkt dat managers die een paar van deze gesprekken hebben bijgewoond als snel uit de voeten kunnen met de TMA-resultaten. Smudde: ‘Met de TMA-rapportage bij de hand kunnen ze sneller tot de kern komen. Ze kunnen de gegevens snel interpreteren en gerichtere vragen stellen. Daardoor zijn het altijd leuke gesprekken.’

De trainees krijgen op den duur leidinggevende functies. ‘Door de TMA weten we of kandidaten leiderschapskwaliteiten hebben. We vinden het van belang dat ze onafhankelijk denken, initiatiefrijk zijn en sturing durven geven. Dat zijn allemaal elementen die bij TMA aan bod komen.’

Uiteindelijk selecteert LeasePlan vier trainees die een klasje met jong talent vormen. Sommige managers worden mentor van deze trainees. ‘Zij kunnen weer teruggrijpen op de TMA-rapportage. Na een paar maanden bespreken ze bijvoorbeeld in hoeverre de ervaringen bij LeasePlan passen binnen het beeld dat bij de TMA naar voren kwam’, aldus Smudde.

Bij gewone sollicitatieprocedures wordt TMA sporadisch ingezet. ‘Als we na meerdere gesprekken met een kandidaat nog twijfels hebben, laten we de sollicitant de TMA-vragen invullen. De rapportage helpt om de twijfels weg te nemen of verstrekt juist die twijfels’, zegt Smudde. ‘Dat maakt het makkelijker de knoop door te hakken.’

360 graden-feedback
LeasePlan gaat ook de 360 graden-feedback van TMA gebruiken. ‘We zijn op kleine schaal begonnen. Onze drie projectmanagers werken nu met dit instrument’, zegt Smudde. ‘Zij komen overal in de organisatie. Hun klanten en collega’s geven aan hoe ze overkomen. Dat geeft een goed beeld van sterke punten van deze medewerkers en de punten die aandacht verdienen.’