Toptalenten aan boord en meer halen uit je personeel

De crisis heeft grote gevolgen gehad voor het MKB in de bouwsector. Veel bedrijven wisten het hoofd niet boven water te houden. K_Dekker wel, mede het gevolg van de nieuwe strategische richting die het bedrijf is ingeslagen. ,,We besloten ons meer op design en de constructwereld te richten”, vertelt directeur Ron Oudeman. ,,Dat vraagt wel om een ander, hoger opgeleid personeelsbestand. Dan kun je zeggen: we ontslaan iedereen en nemen nieuwe mensen aan. Maar we wilden juist kijken hoe we meer uit onze huidige medewerkers konden halen.”

‘Medewerkers moeten zelf aan het stuur staan, als je echt voor verandering wil zorgen’

Bewust van gedrag

Talentontwikkeling was op dat moment niet nieuw voor K_Dekker. Siem Stam, manager P&O, hield zich er al langer mee bezig. ,,We zitten in een markt waarin vaardigheden steeds belangrijker worden. Natuurlijk is het belangrijk dat je mensen beschikken over de juiste technische vaardigheden, maar successen zitten in een goede samenwerking en goede verhoudingen binnen teams. Wat je nodig hebt, is dat mensen op de juiste plek zitten. Daar worden ze effectiever van.”

Iedereen binnen de organisatie die zich wil ontwikkelen, mag een TMA Talentenanalyse maken. Daarna kunnen ze gesprekken voeren met een coach en gaan ze zelf aan de slag met een POP (persoonlijk ontwikkelplan). ,,Daarin kun je aangeven wat je nog zou willen, bijvoorbeeld een verdieping van je rol, een andere rol binnen je functie of een hele nieuwe functie”, zegt Stam. ,,De een doet twee maanden over een POP, de ander negen. Voor ons maakt dat niet uit, zolang ze er maar zelf bewust over nadenken. De kans dat plannen slagen, is groter als mensen ze zelf maken.”

,,Medewerkers moeten zelf aan het stuur staan, als je echt voor verandering wil zorgen”, vervolgt hij. ,,Daarom stellen we open vragen en proberen we mensen bewust te maken van hun gedrag. We laten iemand nadenken over waarom hij of zij omgevingsmanager wil worden, door aan te geven dat bijvoorbeeld projectbeheersing juist een talent van diegene is. Wij willen vooral uitdragen dat het beter is om energie te stoppen in de dingen die je van nature makkelijk af gaan. Als iedereen dat gaat doen, maakt het je bedrijf beter.”

Ron Oudeman

Steentje bijdragen

Die focus op talentontwikkeling maakt het voor K_Dekker ook makkelijker om toptalenten aan te trekken. ,,Trainees kiezen vaak voor de grote bedrijven, die een natuurlijke aantrekkingskracht hebben op zulke jonge talenten”, legt directeur Oudeman uit. ,,Wij hebben intussen wel laten zien dat een bedrijf als het onze heel goede ontwikkelmogelijkheden biedt. Ik ben zelf ook mentor van trainees, net als de rest van de directie. Daarmee tonen we aan dat het niet alleen bij praten blijft, maar dat we zelf ons steentje bijdragen aan de ontwikkeling van talent.”

Het mentorschap geeft de directieleden zelf ook nieuwe inzichten. Oudeman: ,,Ik zeg altijd: een uur praten met je trainee levert je minimaal een dag aan managementinformatie op. Je kunt natuurlijk wel vanuit je ivoren toren roepen dat de deur openstaat, maar je moet het ook laten zien. In gesprek gaan. Pas dan krijg je informele in plaats van de gebruikelijke formele informatie en zie je echt wat er speelt. En het is nog hartstikke leuk ook.”

‘Zeker voor ons technici kan het moeilijk zijn jezelf bloot te geven’

Reflectie is belangrijk

Jesse Ordeman (25) is een van de trainees. Hij studeerde in juni 2015 af aan de opleiding HBO Civiele Techniek en ging op zoek een traject waarbij hij alle disciplines binnen een bedrijf kon doorlopen. Hij koos voor K_Dekker vanwege het uitgebreide traject, waarin hij niet alleen werkervaring doet maar ook na de nadruk ligt op persoonlijke ontwikkeling. ,,Dankzij tools zoals de TMA heb ik mezelf nog beter leren kennen. Achteraf gezien vind ik het jammer dat er binnen opleidingen niet wat meer wordt gekeken naar je competenties. Zeker voor ons technici kan het moeilijk zijn om jezelf bloot te geven, dus het is goed als er meer aandacht komt voor persoonlijke ontwikkeling.”

In zijn POP beschrijft hij onder meer waar hij wil komen, uitgaande van zijn kernwaarden en pijlers. ,,Niet alleen werkgerelateerd, maar ook als persoon. Daarvoor haal ik ook feedback bij mijn leidinggevende en collega’s en voer ik gesprekken met mijn mentor. Door elk jaar een paar keer te kijken naar je ontwikkelplan en te bepalen of je ambities nog reëel zijn, houd je het levend. Zo zie je goed wat je al hebt bereikt en wat nog leerpunten zijn. Plannen maken is leuk, maar reflectie is minstens zo belangrijk. Die kans krijg ik nu, dus daar wil ik van profiteren.”

Ezelsoren

Directeur Oudeman ziet het liefst TMA-rapporten en ontwikkelplannen met ezelsoren, zegt hij. ,,Want dat betekent dat je er veel in hebt gekeken. Vroeger had je geen hulplijnen, toen moest je maar zien hoe je eruit kwam. Nu zien steeds meer mensen dat het zo belangrijk is om meer te samenwerken, te communiceren en kennis te delen. Als iemand op dat gebied maar een halve stap in zijn of haar ontwikkeling maakt, is het al winst. Niet alleen voor ons, maar die persoon zelf wordt er ook gelukkiger van.”