Interview Kadaster (2000 medewerkers)  

Marto Boes, directeur mobiliteit

‘TMA slaat de spijker behoorlijk goed op de kop’, zegt Marto Boes, directeur mobiliteit bij het Kadaster in Apeldoorn. ‘Het is een laagdrempelig en efficiënt instrument dat helpt in een gesprek om snel tot de kern te komen.’ Het Kadaster moet net als veel andere overheidsinstellingen de komende jaren inkrimpen, efficiënter worden en beter luisteren naar de klanten. Het team van Boes – drie projectmanagers en ondersteuning – is speciaal in het leven geroepen om de medewerkers die hun baan verliezen te begeleiden en de mobiliteit binnen het Kadaster te vergroten.

Boes en zijn team gebruiken TMA als een onderdeel van het mobiliteitsprogramma. Dit programma moet de inkrimping van het Kadaster van ruim 2000 naar zo’n 1600 arbeidsplaatsen in goede banen leiden. Doel van het mobiliteitsprogramma is in te krimpen zonder gedwongen ontslagen. Bovendien moeten nieuwe medewerkers het bedrijf instromen en de interne doorstroming worden geoptimaliseerd.

‘Het doen van de TMA-test is vrijwillig. We geloven niet dat het zin heeft iemand de test te laten doen in opdracht van de baas. Een medewerker die al weet dat hij een broodjeszaak wil beginnen, hoeft zo’n test natuurlijk niet te maken.’ Ruim honderdvijftig werknemers hebben de test gedaan. ‘De meeste mensen herkennen zich in het beeld dat uit de test komt’ , zegt Boes, die sinds 1996 bij het Kadaster werkt.

Het kadaster doet dit om de medewerkers te helpen bij het zoeken naar ander werk. ‘Het is echt voor de medewerkers en niet voor de werkgever. Hun chef krijgt de resultaten bijvoorbeeld niet onder ogen.’ Boes: ‘Voordeel voor de medewerker is dat er geen dreiging van zo’n test uitgaat. Het resultaat is niet goed of fout. De test kan ook het beeld weg halen dat er iets mis is met degene die zijn baan kwijt raakt. Veel medewerkers die te horen krijgen dat hun werk vervalt, betrekken dat toch op zichzelf. Ze denken dat er iets niet in orde is.’

Boes ziet de testmethode als een efficiënte manier om de medewerker inzicht in zichzelf te geven. ‘Je geeft een medewerker een code en hij of zij kan de test online in een uurtje invullen. Vrij snel daarna kan de projectmanager aan de hand van de resultaten een gesprek aangaan.’ In dat gesprek kunnen loopbaanafspraken worden gemaakt.

Van belang is dat medewerkers weer zien wat hun talenten en ambities zijn. ‘Omdat ze hier vaak lang gewerkt hebben, hebben ze zich met hun werk vereenzelvigd. Ze vinden het vanzelfsprekend dat ze hier werken. Ze hebben soms niet het idee dat ze iets anders kunnen of willen dan ze al jaren doen’, is de ervaring van Boes.

‘Door TMA komt het gesprek op wat de kandidaat bijvoorbeeld ooit had willen doen en waarom. Ook de belemmeringen komen ter sprake. Dat gesprek is een bewuste verkenning van de mogelijkheden en kan medewerkers op een ander spoor zetten.’Zo zijn er medewerkers die de stap naar zelfstandig ondernemerschap hebben gezet en medewerkers die bewust zijn omgeschoold in een richting waar hun hart lag.

‘Zodra een medewerker weet wat hij wil, kunnen we kijken hoe we daarbij kunnen helpen’, aldus Boes. In juni had het team Mobiliteit ruim tweehonderd medewerkers begeleidt naar ander werk. Binnen en buiten het Kadaster. Een standaardoplossing is er niet omdat de groep die ze bij het Kadaster de herplaatsers noemen, niet homogeen is. ‘Er zitten zowel administratieve medewerkers als topografen bij.’

Het Kadaster gebruikt TMA niet alleen voor individuen maar inmiddels ook voor groepen. ‘Het maken van die test leidt tot gesprekken over elkaars eigenaardigheden. Het is goed als leden van een team daar begrip voor krijgen.’ Ook bij interne sollicitatieprocedures wordt TMA uit de kast gehaald. ‘We koppelen bepaalde competenties aan een functie en kijken met behulp van TMA of de kandidaat past bij de functie.’

Volgens Boes moet je TMA niet verheffen tot wondermiddel. ‘TMA biedt een goede bril om te kijken naar jezelf en naar medewerkers. Maar die bril ontslaat je niet van de plicht zelf te blijven nadenken. Een test kan zelfstandig oordelen en nadenken nooit vervangen.’

Boes waarschuwt ook voor misbruik van testresultaten in het algemeen. ‘De resultaten van TMA zullen niet snel worden misbruikt door managers. Het is een milder instrument dan veel andere tests of assessments. Ik ben huiverig voor testen in de handen van technocratische managers. De wereld is vergeven van de leidinggevende die onder het motto meten is weten beslissingen over mensen baseren op cijfers. Dat kan niet als het gaat over de loopbaan van medewerkers.’