Talentenanalyse

Een objectieve, opbouwende en vooral diepgaande analyse van drijfveren, talenten en ontwikkelmogelijkheden? Dat doe je met de TMA Talentenanalyse.

GRAAG EEN VRIJBLIJVENDE TMA TALENTENANALYSE IN JOUW ONDERNEMING? – INFO@TMA.BE

Wat is TMA Talentenanalyse?

TMA Talentenanalyse brengt 22 drijfveren, 53 competenties en 44 talenten in kaart. Zo krijg je inzicht in de talenten en carrièremogelijkheden van je medewerkers, kandidaten en/of klanten.

Hoe een TMA Talentenanalyse in z’n werk gaat

TMA Talentenanalyse wordt toegepast voor selectie-, ontwikkeling-, mobiliteit-, beroepskeuzeen re-integratievraagstukken.

De voornaamste voordelen van TMA Talentenanalyse:

Inzicht: Je krijgt een idee van de 22 verschillende persoonlijke drijfveren en 44 persoonlijke talenten. Dit inzicht helpt enorm om eigen motieven en voorkeursgedrag in kaart te brengen, te begrijpen en effectief in te zetten.

Herkenbaarheid: De meeste mensen vinden zichzelf terug in de talentenanalyse.

Positieve Psychologie: Elke uitkomst is goed. Hoe meer uitgesproken de score voor een bepaalde drijfveer, hoe groter het talent dat erachter schuilt.

Praktisch: TMA Talentenanalyse geeft je een beeld van natuurlijke behoeften, talenten en aanleg die een kandidaat voor bepaalde competenties heeft (en in welke mate deze ontwikkelbaar zijn).

Download een voorbeeldrapportage of een voorbeeld van het TMA Talenten- en Competentiepaspoort.

Talentenoverzicht

In het talentenoverzicht zie je de drijfveren en talenten van je kandidaat.
?ddownload=42750

Potentieeloverzicht

Het potentieeloverzicht toont per persoon de ontwikkelbaarheid van de TMA competenties.
?ddownload=42750

TMA Radar

TMA Radar is een grafische weergave van alle talenten.
?ddownload=42750

Beschrijving van de talenten

Deze beschrijving is een talentgerichte samenvatting van de opvallendste drijfveren van de kandidaat.
?ddownload=42750

Ontwikkeladvies

Iedereen leert op een andere manier. Dankzij het ontwikkeladvies ontdekken mensen hoe ze zich het beste kunnen ontplooien.
?ddownload=42750

Communicatie advies

Geeft advies over effectieve communicatie. Wat heeft de kandidaat nodig in een gesprek?
?ddownload=42750

Te vermijden communicatie

Hoe je beter wel/niet communiceert met een kandidaat of medewerker.
?ddownload=42750

Matchadvies

Match mensen met profielen. Je ziet meteen in welke mate mensen op basis van hun talenten passen bij een profiel.
Talentenanalyse

Zo pas je TMA Talentenanalyse in de praktijk toe

Staat ‘duurzame inzetbaarheid’ hoog op je agenda? Dan is TMA Talentenanalyse iets voor jou

Via de talentenanalyse leren medewerkers zichzelf beter kennen: wat zijn hun toptalenten, wat zijn hun behoeften en wat leren ze makkelijk? Bovendien geeft de analyse voldoende gespreksstof voor een talentdialoog tussen medewerker en leidinggevende.

De talentanalyse geeft richting binnen de huidige en eventuele toekomstige functie van je medewerkers. Maar ook teams weten waar ze aan toe zijn dankzij de verworven talent informatie. Gebruik de talentenanalyse in teamverband om mogelijke wrijvingen beter te leren begrijpen en/of de taken onderling beter af te stemmen op ieders talenten.

Je mensen beter leren kennen? TMA Talentenanalyse is het ideale startpunt. Ga met de uitkomst van de talentenanalyse in dialoog met individuele medewerkers of met het voltallige team. Volgende vragen krijgen duidelijke antwoorden dankzij de talentinformatie

  • Welke competenties zijn ontwikkelbaar en welke niet?
  • Hoe moet ik een medewerker coachen om competenties naar een hoger niveau te tillen?
  • Welke taken of welke rol sluit het beste aan bij een medewerker en welke niet?
  • Hoe moet ik mijn team aansturen? Wat laat ik beter los?
  • Wat zijn succesvolle en minder succesvolle oplossingsstrategieën voor het team?
  • Hoe zorg ik ervoor dat teamleden elkaar beter begrijpen en meer gaan samenwerken?

De noodzaak voor een bredere, meer inclusieve aanpak van talentmanagement wordt dringender. Want talentvolle medewerkers leveren een waardevolle bijdrage aan de groei van een organisatie. Ondersteun met behulp van de talentinformatie managers en leidinggevenden bij het aansturen van individuen en teams. Op basis van de dominante gedragsvoorkeuren, kan hr aanbevelingen geven met betrekking tot de meest doeltreffende manier van aansturen. Wat de invulling van functies en rollen betreft, kan hr mensen zoeken op basis van talent.

Tot slot kan HR ook monitoren hoe de relatie is tussen de teamopdracht en de talenten van de teamleden. Als het verschil tussen teamopdracht en talenten te groot is, dan is dat een uitstekend startpunt om via een dialoog met het team in actie te komen.

Door de toenemende digitalisering veranderen jobs en/of rollen in een snel tempo. Waardoor de ‘houdbaarheid’ van een functie aanzienlijk verkort. In plaats van te focussen op de reeds verworven kennis en ervaring van je kandidaten, kan het zinvoller zijn om te rekruteren op basis van potentieel en de ontwikkelbaarheid van competenties. Zo ontstaan er talrijke mogelijkheden om jobs en/of rollen op een duurzame manier in te vullen.

Laat kandidaten tijdens de sollicitatieprocedure een talentenanalyse online invullen. Zo weet je meteen in welke mate de talenten van de kandidaat passen bij het functieprofiel. Daarnaast kan je de talentenanalyse gebruiken om diepgaand kennis te maken met een sollicitant. Verder biedt TMA een overzicht van talenten, interviewvragen, tips voor de ideale werkomgeving en uitgebreide matching met het vacatureprofiel. Ook krijg je een snel inzicht in de zelfreflectie mogelijkheden van je kandidaat via een 0° feedback.

Een talentgericht coachingstraject starten? Met TMA Talentenanalyse kom je in een mum van tijd achter de drijfveren en talenten van een kandidaat.

Het potentieel van je mensen ten volle benutten? We brengen hun talenten in kaart.

Contacteer TMA

Erna Sterckx
Managing consultant Talent Development
info@tma.be

Samenvatting TMA Talentenanalyse

Medewerkers zijn gemotiveerder en werken effectiever wanneer ze werken vanuit hun natuurlijke talenten. TMA Talentenanalyse bevordert de afstemming tussen werk en talenten. Aan de hand van een objectieve, opbouwende en vooral diepgaande analyse van drijfveren, talenten en ontwikkelmogelijkheden krijg je begrip van de persoonlijkheid en persoonlijke behoeften van je kandidaten en medewerkers. TMA Talentenanalyse wordt toegepast voor selectie-, ontwikkeling-, mobiliteit-, beroepskeuze- en/of re-integratievraagstukken.

Download een voorbeeldrapport of de uitleg in A4

De TMA Radar

TMA Radar

TMA Talentenanalyse Rapporten

Kandidaat Rapportage
KANDIDAAT RAPPORTAGE SAMENVATTING
DRIJFVEREN RAPPORTAGE
Talenten & Competentie Paspoort
Talenten- en competentiepaspoor
COMPETENTIE POTENTIEEL TALENT
competentiepotentieel
COMPETENTIE MATCH RAPPORTAGE
Performance Matrix Rapportage
EXPERT RAPPORTAGE
COMPETENTIE MATCH RAPPORTAGE

FAQ TMA Talentenanalyse

Wat is een talentenanalyse?

Diverse organisaties vertrouwen op TMA Talentanalyse om kandidaten te identificeren en te ontwikkelen op basis van ontwikkelbaarheid van competenties, vaardigheden en natuurlijke talenten.

Waarom is een talentenanalyse tegenwoordig zo belangrijk?

Digitalisering, de arbeidskrapte en verkorte houdbaarheid van functies/rollen maken dat de nood aan duurzame inzetbaarheid toeneemt. Door talentgericht te selecteren, beoordelen en ontwikkelen, zet je mensen in hun kracht en maak je werk van een succesvol selectie- en retentiebeleid.

Waarom kiezen voor de TMA Talentenanalyse?

TMA Methode voert jaarlijks meer dan 200.000 analyses en ontwikkelt mensen door hen inzicht te bieden in persoonlijkheid, talenten, ontwikkelbaarheid van competenties en loopbaanmogelijkheden. De innovatieve methode van TMA is gebaseerd op de principes van de positieve filosofie. Je krijgt betrouwbare online tools, dashboards, rapportages en hr-analyses waarmee je het proces van talent- en competentiemanagement eenvoudig en effectief kan uitvoeren.

Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram