Competenties

53 TMA competenties

Download Vrijblijvend de 53 TMA Competenties

Toepassingen van TMA Competenties

TMA Competenties is een belangrijk basiselement van de TMA Methode. De TMA Competenties bestaan uit een lijst met 53 competenties en kerncompetenties. De competenties zijn uitgebreid en gevalideerd overzicht en bevat per competentie gedragsvoorbeelden op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Aan elke competentie zijn daarnaast interviewvragen, ontwikkelactiviteiten en coachingsadviezen toegevoegd.

De 53 TMA Competenties en 44 TMA Talenten verhouden zich als volgt:

Relatie Drijfveer, Talent, Voorkeursgedrag en Competentie

TMA Competenties

Indien u het TMA Competentiemodel heeft, kunt u het onbeperkt gebruiken. U krijgt een niet-exclusief, niet commercieel en niet overdraagbare wereldwijde licentie op het de TMA competenties voor intern gebruik. Het is natuurlijk ook mogelijk om uw eigen competenties te gebruiken met TMA Methode. De TMA competenties zijn een gratis te gebruiken competentiemodel van 53 competenties voor niet commercieel gebruik binnen uw organisatie.

De TMA competenties online app

De app TMA Competentiemodel kunt u gratis downloaden in de Appstore. U heeft dan altijd het gehele TMA Competentiemodel beschikbaar met alle gedragsvoorbeelden, coachingsadviezen, ontwikkelactiviteiten en interviewvragen.

TMA Competentiemodel Web App

TMA boek van talent naar performance

Het praktijkboek ‘Van Talent naar Performance’ bevat uitgebreide omschrijvingen van de 22 TMA drijfveren en bijbehorende talenten. Daarnaast is de complete TMA competentiebibliotheek met 53 competenties in het boek opgenomen. Aan het eind van het boek vindt u verschillende praktijkcases die u een idee geven hoe TMA oplossingen succesvol zijn geïmplementeerd in een aantal organisaties.

Bestel ons boek
Download eBook

Hulpinstrumenten voor het maken van profielen

Het maken van competentie profielen is niet altijd even gemakkelijk. De TMA Methode biedt daarom hulpinstrumenten die het maken van competentie profielen vereenvoudigt.

FAQ COMPETENTIES

Wat zijn competenties?

Competenties zijn de talenten, drijfveren en vaardigheden geschreven als waarneembaar gedrag die bijdragen aan individuele en organisatie prestaties.

Waarom zijn competenties belangrijk?

Het selecteren en ontwikkelen van werknemers voor specifieke functies of functies op basis van competenties en talenten is een belangrijke strategie om het verwachte gedrag te verduidelijken. De medewerkers zullen beter presteren, zich betrokken voelen en meer resultaten brengen wanneer ze weten wat verwacht wordt.

Waarom de TMA-competentiebibliotheek gebruiken?

De 53 TMA-competenties zijn uitgebreid gevalideerd en bevatten gedragsvoorbeelden voor elke competentie op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Met de TMA-competentiebibliotheek kunnen organisaties profielen maken voor rollen, teams, functies of projecten.

Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram