Capaciteitenanalyses

Meet snel en objectief het werk- en denkniveau van mensen

DOWNLOAD VOORBEELDRAPPORT

Overzicht van de TMA Capaciteitenanalyses

Cognitieve capaciteiten zijn de beste voorspellers voor toekomstige werkprestaties. Met de online Capaciteitenanalyses van TMA krijg je een helder beeld van iemands intellectuele niveau. De resultaten worden vergeleken met normgroepen op middelbaar en hoger niveau.

Wat zijn capaciteitenanalyses of IQ Tests?

Capaciteitenanalyses of IQ Tests zijn psychometrische tests die de algemene cognitieve intelligentie meten. Deze worden meestal geformuleerd in een multiple-choice-indeling. Cognitieve beoordelingen bestaan onder andere uit verbale, numerieke, abstracte en logische tests. Capaciteitenanalyses zeggen echter niets over sociale-emotionele vaardigheden. Daarom raden we aan TMA Capaciteitenanalyses te combineren met een TMA Talentenanalyse en een aanvullend talentengesprek.

Waarom zijn capaciteitenanalyses of IQ Tests belangrijk?

Capaciteitenanalyses of IQ tests zijn één van de belangrijke indicatoren van succes in werk waarbij een abstract cognitief niveau vereist is.

Waarom de capaciteitenanalyses of IQ Tests van de TMA Methode gebruiken?

Capaciteitenanalyses of IQ tests van de TMA Methode geven een goed beeld van de intellectuele capaciteiten van de kandidaten. Iemands intelligentie is de betrouwbaarste voorspeller voor toekomstig succes in een functie. Bovendien genieten de capaciteitenanalyses van TMA wetenschappelijke ondersteuning: de normgroepen van de TMA Capaciteitenanalyses worden tweejaarlijks vergeleken met standaardgroepen op een midden- en hoger niveau. Daarnaast is de combinatie met de TMA Talentenanalyse erg aanvullend.

De TMA Methode onderscheidt zes verschillende cognitieve capaciteitenanalyses:

Logisch figuurlijk inzicht

Deze analyse bestaat uit 15 vragen en duurt circa 10 minuten. De kandidaat krijgt per vraag een figurenreeks of matrix te zien waarin een bepaalde logica zit. Afhankelijk van de vraagstelling moet de kandidaat bepalen welk figuur logischerwijs op de plaats van het vraagteken moet komen te staan, of welke figuur niet in de reeks thuishoort. Onder logisch figuurlijk inzicht wordt het vermogen verstaan van de kandidaat om patronen en regelmaat in figuren en vormen te zien die het logisch gevolg zijn van bepaalde patronen. Dit wordt gemeten door bijvoorbeeld het mentaal roteren van figuren, aanvullen van objecten of het ontdekken van regelmaat in vormen.

Logisch cijfermatig inzicht

Deze test bestaat uit 26 series van getallen die volgens een bepaald patroon zijn geordend. 

Het snel kunnen herkennen van patronen en regelmaat in cijferreeksen onder tijdsdruk is een indicator van een hoog logisch cijfermatig inzicht. In functies waarbij veel met cijfers wordt gewerkt en getallen van belang zijn is dit een belangrijke succesfactor. Deze analyse doet zowel een beroep op de mate van flexibiliteit in denken en de opgebouwde kennis en vaardigheden. Deze test heeft een voorspellende waarde voor activiteiten waarvoor cijfermatig inzicht, abstract denken en analytische vaardigheden van belang zijn. De analyse duurt ongeveer 20 minuten.

Logisch taal inzicht

De analyse ‘Logisch taal inzicht’ bestaat uit 20 vragen en neemt ongeveer 7 minuten in beslag. De kandidaat krijgt per vraag een combinatie van twee woorden te zien die zich in een bepaalde logica tot elkaar verhouden. Het herkennen van analogieën is een indicator voor een hoog logisch taal inzicht. Deze test heeft een voorspellende waarde voor activiteiten waarin een goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid nodig is, alsook abstract redeneren en probleemoplossend denken.

Technisch inzicht

Dit is een vaardighedentest van 5 minuten. De analyse ‘Technisch inzicht’ bestaat uit 15 vragen en meet de mate waarin technische of natuurkundige problemen onder tijdsdruk kunnen worden doorgrond. Deze analyse is specifiek voor technische functies zoals in het leger of in de bouw.

Controleren

Deze analyse duurt 4 minuten en bestaat uit 100 paren van willekeurige combinaties van cijfers en letters (LSDDPASD – LSDPPASD). De kandidaat moet aangeven of de betekenisloze combinaties voor en na het streepje hetzelfde zijn. Behalve snelheid meet de ‘Controleren’ analyse ook nauwkeurigheid, vooral onder tijdsdruk.

Rekenvaardigheid

De analyse ‘Rekenvaardigheid’ biedt 39 rekenproblemen met elk 5 antwoordmogelijkheden aan. Zowel optellingen, aftrekkingen, delingen als vermenigvuldigingen komen aan bod. Snelheid is hierbij van groot belang. De rekenproblemen beginnen relatief eenvoudig en worden geleidelijk aan moeilijker. Enerzijds meet de analyse rekenkundige relaties en anderzijds de vaardigheid in het omgaan met getallen. Deze analyse is vooral van belang bij activiteiten waar met cijfers wordt gewerkt. De nadruk ligt op nauwkeurigheid.

De capaciteiten van mensen testen? Meet ze met de TMA Capaciteitenanalyses.

Contacteer ons

Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram

De volgende duizenden organisaties gingen u voor…