Het nieuwe beoordelen

Zet mensen in op hun sterktes

Meer betrokkenheid met Het Nieuwe Beoordelen

De traditionele manier van beoordelen, waarbij één keer per jaar een eenrichtingsverkeergesprek wordt gevoerd over wat er vooral fout is gegaan, is niet meer van deze tijd. Werknemers hebben het gevoel dat ze worden veroordeeld in plaats van beoordeeld, terwijl leidinggevenden er veel tijd en energie insteken. Bovendien leidt deze methode niet tot betere prestaties en vaak zelfs tot demotivatie.

Of gesprekscyclussen dan maar volledig afgeschaft moeten worden? Nee, het gaat om een andere benadering. Het is hoog tijd om je mensen te laten groeien en bloeien, in verbinding met wat de organisatie nodig heeft.

Versterk wat werkt

Door medewerkers een grote(re) rol te geven in beoordelingsgesprekken is er al veel gewonnen. Bij deze benadering ligt de focus op het optimaliseren van talenten en niet zozeer op het verbeteren van de zwakke kanten van medewerkers.

Laat medewerkers hun talenten ontdekken, waarderen en verder ontwikkelen tot echte sterktes. Dit kan bijvoorbeeld door training, coaching en/of begeleiding op de werkplek.

Het nieuwe beoordelen kent volgende uitgangspunten:

 • Focus op de sterke punten van je medewerkers;
 • Vergroot de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van medewerkers, via het formuleren van doelstellingen geënt op de eigen persoonlijke en professionele ontwikkeling en de doelen van de organisatie;
 • Communiceer continu over de prestaties en ontwikkeling.
Talent management software

Vereenvoudig je talentdialogen met TMA

Mensen motiveren in de richting van professioneel gedrag is geen gemakkelijke opgave. Ze hebben hun eigen bewuste en onbewuste voorkeuren voor gedrag en lijken soms vast te zitten in hun huidige doen en laten. Geef je gesprekscyclus vorm met de TMA Methode.

Mensen aanmoedigen tot ontwikkeling? Dan moet je eerst en vooral over een goed profiel beschikken dat de weg wijst naar professioneel gedrag. Daarnaast heb je relevante en objectieve informatie over talenten, drijfveren, cognitieve capaciteiten en vaardigheidsniveaus nodig. Zonder wordt het wel erg moeilijk om mensen te activeren en naar een passend ontwikkelplan te leiden.

Een hr-gesprekscyclus wordt effectiever en makkelijker met de TMA Methode. Het portaal met online instrumenten staat 24/7 voor je klaar:

 • Een compleet online competentiemodel waarmee je rollen of functies makkelijk kan vertalen naar heldere profielen: resultaatgebieden, gewenste talenten en benodigde competenties;

 • Online analyse-instrumenten die objectieve informatie (talenten, drijfveren, leerstijl, voorkeur in management, competentieniveau) geven over individuele personen of groepen;

 • Ontwikkel rapportages die inzicht geven in de ontwikkelbaarheid van de benodigde competenties;

 • Toegankelijke dashboards voor leidinggevenden waarmee ze objectief inzicht krijgen in de drijfveren en talenten van individuele medewerkers. Ze kunnen daarmee makkelijk persoonlijke ontwikkeling en performance groei in kaart brengen en stimuleren;

 • Toegankelijke dashboards voor medewerkers waarbij ze naast inzicht in de eigen talenten ook worden geholpen om ontwikkelplannen en -acties vorm te geven;

 • Hr-analytics: rapportages op team- of organisatieniveau waarmee je kan zien of de koers van de organisatie wordt ondersteund door het aanwezige talent en de vaardigheden van de medewerkers.

Zo implementeer je succesvol een gesprekscyclus met TMA:

 • Profielen maken of updaten: maak vanuit het online TMA Competentiemodel functie- of competentieprofielen (uitgewerkt met gedragsvoorbeelden), waarmee je de essentiële gedragsvaardigheden van een functie of rol beschrijft;

 • Talenten analyseren: psychometrisch meten in welke mate 22 drijfveren en 44 talenten op een persoon van toepassing zijn. Je ziet meteen waar de kracht van mensen ligt en waar mensen intrinsiek door zijn gemotiveerd;

 • Competentieniveau meten: je meet de mate van competentiebeheersing op basis van feedback van de centrale persoon zelf en van verscheidene stakeholders.

 • Competenties ontwikkelen: vanuit online dashboards over het niveau van competenties en de onderliggende drijfveren/talenten zie je snel op welke gebieden het loont om ontwikkelactiviteiten te ontplooien. De TMA Methode ondersteunt hierbij ook met coach- en ontwikkeltips en een online POP;

 • Opnieuw competentieniveau meten: meet de mate van competentiebeheersing op basis van feedback van de centrale persoon zelf en van verscheidene stakeholders. Hiermee ontdek je het effect van de ontwikkelacties.

Talent Management Software

Van oud naar nieuw beoordelen? Gooi je beoordelingsgesprekken over een andere boeg met TMA.

Contacteer ons