Wim Lochtenberg, oprichter Balance

Een lastige klant ‘De beoordelingsmethode van TMA is voor ons erg waardevol’, zegt Wim Lochtenberg, een van de oprichters van detacheringbedrijf Balance. Het bureau met als kernactiviteit project- en interimmanagement werkt al acht jaar met dit beoordelingssyteem dat ingevuld kan worden via internet. ‘We waren een van de eerste gebruikers. We waren niet de makkelijkste klant, maar EhrmVision had begrip voor de extra faciliteiten die wij vroegen.

In het begin hebben we dit systeem te veel via human resources ingevoerd’, zegt Lochtenberg in het Amsterdamse kantoor van Balance. ‘Dat ging moeizaam. Toen we de opdrachtgevers – onze klanten – er meer bij betrokken, ging het beter.’

Bij Balance, dat ook een vestiging heeft in Rotterdam, werken zo’n 350 professionals die worden ingezet op projecten en interim opdrachten. De helft is in vaste dienst. De rest wordt ingehuurd op

of is freelancer. Het bedrijf heeft drie kennisgebieden: financieel management, juridisch en technischmanagement. De overheid is de grootste opdrachtgever. Mensen van Balance zijn onder andere actief op projecten bij diverse gemeenten, provincies, waterschappen, zbo’s en ministeries.

‘Het mooie is dat de opdrachtgever niet alleen een deel van de beoordeling geeft, maar ook greep blijft houden op het project.

De opdrachtgever maakt met ons en de gedetacheerde professional een plan van aanpak met acties en doelstellingen. Aan de hand van de voortgang vult hij de beoordeling in.’ Bij dit beoordelingssysteem dat is aangepast aan het karakter van het detacheringsbedrijf vult de opdrachtgever specifieke vragen in over de voortgang van het project, terwijl de lijnmanager de beoordeling geeft op de kernwaarde van Balance.

Die kernwaarden – friendship, wisdom, excitement en a sense of accomplishment – zijn vrij brede begrippen. ‘We hebben er gedragsbeschrijvingen bij gezocht om het concreter te maken.’ De lijnmanager ziet de professional bij bijeenkomsten waar hij of zij met anderen kennis uitwisselt over thema’s in zijn vakgebied. Op die bijeenkomsten trachten de professionals thema’s op hun terrein te identificeren die in de toekomst van belang worden. Zulke thema’s – een paar jaar geleden corporate governance – wordt dan uitgediept om vragen van klanten voor te zijn.

De lijnmanager maakt zijn mensen verder ook mee bij besprekingen met de opdrachtgever. Op grond van die ervaringen vult de leidinggevende de beoordeling in. Ook de professional zelf vult een aantal zaken in. Als alle scores (vier-puntsschaal) zijn ingevoerd, rolt er een beoordeling uit.

‘Dit webenabled beoordelingssysteem is ideaal voor onze organisatie omdat onze mensen steeds op andere plekken zitten. Ik moet er niet aan denken dat we allemaal formulieren bijelkaar moeten zien te krijgen. Dit zou ook te veel ballast voor onze opdrachtgevers betekenen. Nu werken de opdrachtgevers graag mee omdat deze methode tijdvriendelijk is en het een goed inzicht geeft in de originele uitgangspunten en de voortgang van het project. De beoordelingen van de opdrachtgever en de lijnmanager tellen overigens beide voor de helft mee.

‘We gebruiken verder TMA, een Talenten en Motivatie Assessment, van EhrmVision bij nieuwe medewerkers. De uitkomsten geven veelal een versterking van ons beeld op basis van de persoonlijke gesprekken. Het kan ook aanleiding zijn iemand niet aan te nemen, bijvoorbeeld als de uitkomsten sterk afwijken van het beeld dat wij hebben van de kandidaat. ‘Verder is het vooral een hulpmiddel dat de dialoog stimuleert en een grondslag is voor het persoonlijk ontwikkel plan van de medewerker.’

Lochtenberg heeft niet de indruk dat een test als TMA op weerstand stuit bij de medewerkers. ‘Mensen willen ergens werken waar ze moeite voor willen doen. Pas dan worden ze echt enthousiast.’