‘Sommige medewerkers ervaren het als een cadeautje’.

zegt Renée Kamphuis, manager management development bij ict-bedrijf Atos Origin. ‘Een gesprek naar aanleiding van TMA gaat 1,5 tot 2 uur over jou. Bovendien gaat zo’n gesprek met een goed getrainde HR-medewerker direct de diepte in omdat er een goed uitgangspunt ligt.’

Atos Origin, gebruikt sinds anderhalf jaar alleen nog TMA bij loopbaangesprekken en profesionalisering. Voor die tijd werkte het bedrijf dat onder meer is voortgekomen uit BSO, de it-afdelingen van Akzo Nobel en KPN en KPMG Consultancy, met diverse assessment-methodes naast elkaar. ‘Dat was zo gegroeid, maar we wilden overstappen op één methode zodat alle bedrijfsonderdelen dezelfde taal spreken en gegevens uitwisselbaar zijn.’

Een klankbordgroep bestaande uit acht HR-medewerkers die ervaring hadden met assessment hebben alle systemen uitgebreid met elkaar vergeleken. ‘Uiteindelijk kwam TMA als meest geschikte systeem uit de bus’, zegt Kamphuis (55). Een van de belangrijke pluspunten van TMA vinden de HR-experts de rapportage. ‘Het glas is altijd half vol in die schriftelijke rapportages. Bovendien zijn ze in begrijpelijke taal opgesteld. Andere methodes gebruiken soms taal die wetenschappelijk misschien heel verantwoord is, maar die de kandidaat niet begrijpt. Dat is niet motiverend.’ Kamphuis had ook nog een meer prozaïsche reden om te kiezen voor TMA: de prijsstelling. ‘Binnen een jaar na het doen van een TMA kun je nog allerlei andere testen doen zonder dat je daarvoor extra hoeft te betalen. Zo kun je een beroepskeuzetest of de 360 graden feedback evaluatie doen. Je krijgt relatief veel testen voor je geld.’ De rapportages zijn volgens Kamphuis een mooie start voor een gesprek over talenten, competenties en de loopbaan. ‘Het helpt enorm dat de medewerkers zich herkennen in de beschrijving. Ze zeggen bijvoorbeeld: Het is helemaal raak. Alleen had ik het zelf nooit zo geformuleerd. Als de rapportage de medewerker raakt, staat hij meer open voor een gesprek.’ Kamphuis vindt dat de positieve toon van het rapport wel extra aandacht vraagt van de HR-medewerker. ‘Die moet scherp zijn op punten die erg vriendelijk zijn geformuleerd.’

De samenwerking met EhrmVision vindt Kamphuis prettig. ‘Je merkt dat het een relatief klein bedrijf is. De medewerkers zijn gedreven en reageren snel op opmerkingen. Ik ben een kritische gebruiker dus ik heb soms aanmerkingen. Bijvoorbeeld over de formulering van een vraag. Daar wordt dan snel iets mee gedaan.’

Atos Origin, waar wereldwijd 49 duizend mensen werken, past TMA toe bij loopbaancoaching. ‘Zo’n loopbaangesprek kan het initiatief zijn van de lijnmanager, HR of de medewerker zelf. We laten de medewerker dan eerst een TMA-test invullen. De rapportage is een prettig uitgangspunt voor het gesprek.’ Ook de werknemers die binnen het bedrijf op zoek zijn naar een functie bij een andere afdeling vullen de TMA-vragen in. ‘Soms brengt het invullen van die test mensen dichter bij zichzelf’, vertelt Kamphuis. ‘Iemand is bijvoorbeeld lijnmanager geworden en gebleven omdat het redelijk goed ging en de status ook aantrekkelijk is. Die realiseert zich bij het praten over zijn talenten dat hij toch gelukkiger was toen hij projectmanager was. De test helpt dat boven water krijgen.’ Bij de werving van nieuwe medewerkers speelt TMA eveneens een rol. ‘We gebruiken de test niet bij de selectie. Maar als iemand bij ons begint, vult hij na verloop van tijd de TMA-vragen in om een basis te geven voor toekomstige loopbaanontwikkeling. Het gesprek op basis van de rapportage wordt enorm gewaardeerd’, aldus Kamphuis.

Kamphuis heeft ook goede ervaringen met de 360 graden feedback evaluatie. ’Dat is een rijk instrument dat veel informatie oplevert. We zetten het in bij professionaliseringstrajecten.’ Samen met de medewerkers van een bepaalde afdeling wordt de essentie van de functies vastgelegd in competenties. Eerst doen ze dan een TMA om te inventariseren hoe de afdeling er voor staat. Ongeveer driekwart jaar later doen de medewerkers de 360 graden evaluatie waarbij ze over elkaar vragen invullen. Ook anderen, zoals klanten en managers kunnen hierbij worden betrokken. ‘Dat leidt tot een interessante uitwisseling waarbij wordt gezocht naar de essentie van wat maakt dat iemand succesvol is in een bepaalde functie. Het maakt het werk voor ons als HR-afdeling ook interessanter.’

Vroeger lag de nadruk nogal op zwakke kanten die medewerkers moeten verbeteren. Kamphuis vond dat lang niet altijd werken. ‘Iemand die niet sterk is in administratieve taken moet je niet dwingen zich daar veel mee bezig te houden. Er zijn anderen die dat prima kunnen en het ook leuk vinden. Het werkt beter als je een functie vindt die aansluit bij de talenten die iemand in huis heeft. Als je praat met een medewerker over zijn talenten, wordt ‘ie enthousiast en begint voorbeelden te geven van hobby’s die daar bij passen.’