Meer aandacht voor de persoonlijkheid bij de schoolkeuze leidt tot minder uitval

‘Een verkeerde schoolkeuze kost veel geld, tijd en gaat ten koste van je zelfvertrouwen’, zegt Nathanja van Beem. ‘TMA is een prima hulpmiddel om leerlingen een afgewogen keuze te laten maken. Zowel voor de ouders als het kind is het een enorme steun in de rug.’

Van Beem, die ruim twee jaar geleden voor zichzelf begon als onder meer loopbaancoach, heeft inmiddels ruime ervaring opgedaan met het begeleiden van onzekere scholieren bij hun schoolkeuze. De Talenten Motivatie Analyse (TMA), vaak in combinatie met BAIA (Beroepssectoren- en interesse activiteiten analyse), MBIA (onder meer voor MBO’ers) en de TMA Jobvinder, heeft ze daarbij al veertig keer ingezet. Van Beem, die werkt onder de naam Act Your Self Coaching, heeft talloze voorbeelden van jongeren die met behulp van de TMA-methode in staat waren een keus te maken die goed aansluit bij hun persoonlijkheid en hun vaardigheden. Zo kreeg ze een drukke havoleerling langs die steeds uit de klas werd gestuurd. De school wilde de 17-jarige scholier naar het MBO sturen, maar de inzet van TMA leidde tot een andere uitkomst.

‘Uit de TMA kwam naar voren dat hij geïnteresseerd is in het waarom achter de dingen en minder in praktische zaken’, vertelt Van Beem. ‘Hij bleek zich gewoon te vervelen op de havo. Met de TMA -rapportage in de hand zijn de ouders naar zijn mentor gestapt. Hij zit nu op het atheneum. Hij ervaart daar meer uitdaging en voelt zich er helemaal thuis.’

Een ander voorbeeld is een meisje dat MBO-toerisme heeft gedaan. Daarna is het 20-jarige meisje bij een slagerij gaan werken. ‘Haar vader maakte zich zorgen. Hij vreest dat ze niet echt haar best gaat doen, gaat trouwen en dan afhankelijk wordt van het inkomen van haar man’, zegt Van Beem, die ook ondernemers coacht en eerder bij Rabobank, Aegon en SNS Reaal werkte als leidinggevende en directeur.

Uit de TMA blijkt dat het meisje veel met talen heeft en sociaal behoorlijk vaardig is. ‘Daarnaast heeft ze niet al te veel zelfvertrouwen. Daardoor is ze nogal afhankelijk van de waardering van anderen’, zegt de loopbaancoach. ‘Ze wilde welzijnswerk gaan doen vanwege die waardering die ze dan hoopte te krijgen.’ Van Beem waarschuwde dat de kans op werk in die sector vanwege de bezuinigen een aandachtspunt is.

Tijdens het tweede gesprek naar aanleiding van de TMA-rapportage begon het meisje te stralen als het over taal ging. ‘Ze vertelde over de mooie cadans van talen. Dat kwam recht uit haar hart. Haar grootste wens was vloeiend Frans te spreken. Zo kwamen we op een opleiding tot docent Frans toen ze zich realiseerde dat die opleiding meerdere mogelijkheden biedt, zeker in combinatie met MBO-toerisme.’

‘Het mooie is dat ze als onderwijzer op een middelbare school ook haar ambities op het terrein van welzijnswerk kwijt kan. Elke school heeft enkele speciale docenten die leerlingen met problemen bijstaan. Scholen vinden het geweldig als een leraar daar ook interesse in heeft’, aldus Van Beem. ‘Het resultaat is dat het meisje haar dromen kan waarmaken en haar vader zich geen zorgen meer maakt.’

Van Beem maakt bij de schoolkeuzebegeleiding vaak gebruik van de TMA Jobvinder. Die selecteert een lijst met beroepen die passen bij de persoonlijkheid van de leerling. ‘De scholier streept per interessegebied een stuk of twintig beroepen aan. Dan ga ik op zoek naar de rode draad en check ik of bijpassende opleidingen aansluiten bij de competenties en interesses van de leerling.’ Samen met de scholier maakt Van Beem op grond van die rode draad een keuze voor enkele geschikte opleidingen. ‘Ik zoek open dagen op. Het voordeel is dat de leerling en de ouders een een heel concreet resultaat in handen krijgen. Na afronding van het traject hebben ze lijst met data en open dagen. Vooral jongeren die door de vele mogelijkheden het overzicht verliezen, vinden dat prettig.’

Volgens Van Beem kan het belang van een goede schoolkeuze niet worden overschat. ‘Het is een probleem voor eindexamenleerlingen en hun ouders. De scholier verliest kostbare studietijd en de ouders zijn veel geld kwijt aan inschrijfgeld, boeken en kamerhuur. In het slechtste geval gaat een foute keuze ook ten koste van het zelfvertrouwen. Een leerling denkt al snel dat ‘ie iets niet kan als zo’n eerste jaar niet goed loopt.’ Ook scholen worstelen met de hoge percentages (50 tot 70 procent) studenten die na het eerste jaar afhaken. ‘Er is opleidingen veel aan gelegen de uitvalpercentages te verlagen. De maatschappelijke kosten zijn enorm’, weet Van Beem. ‘Een probleem is dat scholen pas wat doen als een student al binnen is. Het zou al winst zijn als scholen de scholieren en ouders op open dagen de mogelijkheid bieden een onafhankelijke assessment te doen. Nu zijn er korte studiekeuze testen beschikbaar die alleen uitgaan van “wat vind je leuk” en niet van “wie ben je eigenlijk”.

De loopbaancoach hoopt dat HBO’s meer aandacht gaan besteden aan de kwaliteit van studiekeuze-testen. Van Beem: ‘Een TMA is uiteraard duurder dan een simpel 10-minuten testje, maar de kosten staan niet in verhouding tot de kosten van een foute schoolkeuze.’