ACERTA en SST samen voor talentmanagement in de sociale economie

Hr-dienstenverlener ACERTA en SST, de koepel van sociale werkplaatsen, sloegen in 2016 de handen in elkaar. Ze wilden laten zien dat het peilen naar talenten en drijfveren ook binnen de sociale tewerkstelling een meerwaarde is. De leden van SST kunnen er sindsdien voor kiezen om TMA, Talenten Motivatie Analyse, in te zetten voor de selectie, ontwikkeling en evaluatie van hun (doelgroep)medewerkers. Een complementaire samenwerking waar alle betrokken partijen van hebben geleerd.

Talentmanagement (uiteraard ook) bij kansengroepen

TMA is een geïntegreerde systematiek voor de selectie, ontwikkeling en evaluatie van medewerkers. De TMA-methodiek brengt snel, diepgaand en wetenschappelijk ondersteund de drijfveren en talenten van medewerkers in kaart én slaat de brug naar de competenties. “Dat dergelijke methodologie wordt ingezet voor topkaders vinden we vanzelfsprekend. Minder courant is het om deze methodologie in te zetten voor kansengroepen,” vertelt Peter Tuybens, senior coach bij Acerta. “Onterecht”, gaat hij verder. “Want daar valt net zo goed een heel belangrijke mate van rendement te halen.

Samen investeren in een gedegen methodologie

SST is de netwerkfederatie van sociale werkplaatsen in Vlaanderen. Maar liefst 84 sociale werkplaatsen zijn lid. Goed voor een totale tewerkstelling van 9900 werknemers, waaronder 4860 doelgroepmedewerkers. Deze maatwerkbedrijven willen de talenten en drijfveren van mensen ontdekken en via werk verder ontwikkelen, zodat het talent kan rederen voor de maatschappij en voor zichzelf. Daarin verschillen SST en zijn leden niet van eender welk bedrijf in eender welke sector: talenten en drijfveren van mensen worden in hrm ondertussen al wel langer erkend als hét vertrekpunt voor een succesvolle samenwerking. En net als elk ander bedrijf zijn de leden van SST gebaat bij een gedegen methodologie om die talenten en drijfveren in kaart te brengen.

Bewezen methodiek

Dankzij SST moest niet elk bedrijf op zijn manier een oplossing uitwerken, maar kozen ze voor een gezamelijke oplossing. De Lochting is één van de leden die TMA ondertussen al meermaals heeft gebruikt. Vincent De Coninck van De Lochting is helemaal overtuigd: “TMA is geen wondermiddel voor iedereen, maar het geeft meestal een correct beeld, zet je aan het denken en geeft jou en je omgeving bepaalde handvaten om met jezelf aan de slag te gaan indien je dit wilt. TMA kan soms wel confronteren, maar heeft hierdoor volgens mij ook meer impact.”

Over Acerta

Acerta is als HR-dienstengroep in België gespecialiseerd in het advies, de informatisering en de verwerking van administratieve processen rond loonverwerking, sociale zekerheid, kinderbijslag en vestigingsformaliteiten. De groep ondersteunt de ondernemer in elke groeifase en elk HR-proces met Acerta Ondernemingsloket, Acerta Sociaal Verzekeringsfonds, Acerta Sociaal Secretariaat, Acerta Public, Acerta Kinderbijslagfonds en Acerta Consult. De groep is met Acerta Consult en Kern Selection ook een actieve speler op de markt van werving & selectie en het beheer en de ontwikkeling van menselijk kapitaal. Acerta telt meer dan 1300 medewerkers, verdeeld over 38 kantoren in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. De groep kende in 2015 een omzet van ruim 160 miljoen euro.